Effektiva accesslösningar

Projekteringsstöd för byggprojekt

Vårt bidrag till effektiva byggprojekt

Projekteringsteamet hos dormakaba har spetskompetens inom lås och säkerhet på den svenska marknaden. Teamet har hög tillgänglighet, även vid kort varsel, och erbjuder stöd längs hela projekteringsarbetet. Vårt mål är att genom vår expertis bidra till effektivare projekt som redan i planeringen av dörrar tar hänsyn till den kompletta kravbilden som innefattar verksamhetsspecifika- och byggnadsspecifika krav samt myndighets- och lagkrav.

Få en översyn av dina projektkrav

Våra specialister hjälper dig att få en tydlig förståelse av projektets säkerhetskrav. Vi sammanfattar allt i en detaljerad specifikation som följer svenska standarder, lagkrav och regelverk.

Lösningar för alla typer av dörrmiljöer

Med en av världens bredaste produktportfölj inom accesslösningar med allt från dörrbeslagning, mekaniska och elektroniska lås, dörrautomatik och tillträdeskontroll kan vi erbjuda lösningar som möter kraven för varje projekt oavsett sektor, så som flygplatser och tågstationer, arenor, datacenter, kommersiella kontor, sjukhus, vårdanläggningar, flerbostäder, skolor och universitet.

Smarta val för en hållbar investering

Door Efficiency Calculator - den smarta energikalkylatorn

dormakabas Door Efficiency Calculator gör det möjligt att jämföra och analysera olika automatiska dörrar med fokus på driftkostnader, energianvändning och koldioxidutsläpp. Med hjälp av information om byggnadstyp, användning och personfrekvens ger kalkylatorn en översikt över skillnaderna mellan de jämförda systemen och låter dig välja det bästa alternativet. Vi hjälper dig att hitta de mest ekonomiska och miljövänliga lösningarna för just ditt projekt!

För framgångsrika byggprojekt

Stöd och rådgivning i alla steg

Höga krav på tillgänglighet och utrymningsmöjligheter är en stor utmaning i många byggprojekt. Byggregler, miljökrav och regelverk kan vara svårtolkade och det är lätt att små missar kan få konsekvenser i projektet. Att få kompetent stöttning i det systematiska specifikationsarbetet gör att du kan känna dig trygg i vetskapen att alla kan komma in och ut på ett säkert och smidigt sätt.

Granskning av projektkrav

Tillsammans gör vi en genomgående granskning av behoven för tillträde. Vi identifierar eventuella förbättringsmöjligheter och tar fram konkreta lösningsförslag. Med en optimal produktkombination och ett helhetsperspektiv på allt från installation till underhåll sparar du både tid och pengar.

Utvärdering av brand och utrymningsvägar

Hos oss får du alltid kompetent rådgivning för att säkerställa att beslagningen på dina dörrar i brand- och utrymningsvägar uppfyller alla brandskydds- och byggnadsföreskrifter, oavsett typ av byggnad. Det gäller både om du vill ha stöd vid projektering eller har frågor kring en specifik dörrlösning.

Standarder och efterlevnad

Vi tillhandahåller erforderliga dokument för våra produkter som visar på att de uppfyller kraven i byggnadsföreskrifter och gällande standarder.

Definiera rätt säkerhetslösning

Vi diskuterar hur projektkrav och säkerhet samordnas på bästa sätt. Med hjälp av vårt smarta verktyg EntriWorX Planner föreslår vi kompletta lösningar och säkerställer att allt dimensioneras utifrån dina behov. Utöver det levererar vi den kompletta tekniska informationen som behövs.

Hållbarhetsanalys

Med smarta verktyg som vår egenutvecklade Door Energy Calculator hjälper vi dig att välja den bästa energibesparande lösningen för din entré. Utifrån dina förutsättningar och olika entrélösningar jämförs kostnader, energikrav och CO2-utsläpp. Resultatet gör det enkelt att avgöra vilken dörrlösning som erbjuder den mest optimala lösningen.

Projektering och designutveckling

Vi tar fram kompletta dörrlösningar genom dörrkort, specifikationer, CAD-ritningar, BIM, kopplingsscheman och miljöproduktdeklarationer.

Hållbarhet

Vårt ramverk för hållbarhet

Hållbarhet är kärnan i vår vision och vår strävan efter att bidra till en hållbar byggbransch. Utifrån våra kärnområden people, planet och partnership har vi ett starkt fokus på cirkulär ekonomi med låga utsläpp, ett gott arbetsklimat och samarbeten för hållbar utveckling.

Vad innebär hållbarhet i våra projekt?

Nära partnerskap genom hela projektet

Nära partnerskap genom hela projektet

Vi förstår vikten av nära samarbete för att skapa ekonomiskt, tidsmässigt och miljömässigt hållbara projekt. Därför erbjuder vi vår expertis för att spara tid och pengar i era projekt.

Hållbara projekt från koncept till verklighet!

Hållbara projekt från koncept till verklighet!

Vårt mål är att utveckla högklassiga produkter och lösningar som inte bara uppfyller kraven på hållbara byggnader, utan även stödjer våra kunders egna hållbarhetsmål. Genom våra verifierade produktdeklarationer får du transparent information om produkternas potentiella miljö- eller hälsorelaterade påverkan under hela livscykeln.

Strategisk design: Optimala lösningar för form och funktion

Strategisk design: Optimala lösningar för form och funktion

Vår dormakaba designprocess är utvecklad för att ge våra kunder smarta och estetiskt tilltalande produkter som gör att de som använder byggnaden upplever en sömlös tillgång till alla relevanta platser i byggnaden. Vår XEA design integrerar flera viktiga element för att skapa estetiskt tilltalande och funktionella lösningar.

Vi bidar till grönare byggnader

Hållbarhet är en integrerad del i vårt projekteringsarbete, där vi skapar resurs- och kostnadseffektivitet i projektet och samarbetar med många aktörer för att hitta skalbara och långsiktigt hållbara lösningar som passar just dina behov.

Designstöd

Vi hjälper dig att utveckla hållbara accesslösningar till din fastighet. Tillsammans ser vi över den kompletta kravbilden inklusive designkrav, byggnadsspecifika krav, myndighetskrav och lagkrav.

Hållbarhetsanalys

Utvärdering av olika automatiklösningar med avseende på energieffektivitet, kostnader och koldioxidavtryck. Vi tar hänsyn till byggnadstyp, användnings- och personfrekvens.

Hållbara produkter och lösningar

Vi integrerar hållbarhet i varje aspekt av designen för att erbjuda miljövänliga och innovativa lösningar.

Potential för tids- och kostnadsbesparingar

Vi identifierar effektiva alternativ för att minimera tids- och kostnadsfaktorer och optimera projektets framgång.

Hållbar drift och tillgänglig support efter avslutat projekt

Efter projektets avslut fokuserar vi på hållbar drift och erbjuder en tillgänglig supportverksamhet för att säkerställa långsiktig nytta och kundtillfredsställelse

Enhetlig och skalbar design

XEA-designen är baserad på fördefinierade former för att skapa enhetliga designelement som enkelt smälter in i olika typer av arkitektur och byggnadsstilar. Vi erbjuder även ett stort urval av ytbehandlingar och färgkombinationer.

Projekteringsstöd för framgångsrika byggprojekt

Vill du få rådgivning genom hela byggprocessen?

Höga krav på tillgänglighet och utrymningsmöjligheter är en stor utmaning i många byggprojekt. Byggregler, miljökrav och regelverk kan vara svårtolkade och det är lätt att små missar kan få konsekvenser i projektet. Vi stöttar ditt team i det systematiska specifikationsarbetet så att du du kan känna dig trygg genom hela projektet.

Vi bidrar till grönare byggnader

Vårt mål är att utveckla högklassiga produkter som uppfyller kraven på en hållbart byggd miljö och att bidra till våra kunders egna hållbarhetsmål. Våra verifierade miljö-, hälso- och byggnadsproduktdeklarationer erbjuder transparent information om produkternas potentiella miljö- eller hälsorelaterade påverkan under hela livscykeln.

Smart tillträdeskontroll. Hållbara byggprojekt.

Säkert. Hållbart. Estetiskt. I varje steg.

Skjutdörrsautomatik

Skjutdörrsautomatik

Vi hjälper dig att skapa sömlös passage med våra skjutdörrsautomatiker som är perfekt anpassade för moderna miljöer. Med smart teknologi för energieffektiv drift skapar vi behovsanpassad och effektiv access.

Slagdörrsautomatik

Slagdörrsautomatik

Designade för både komfort och tillförlitlighet erbjuder våra slagdörrar smidig passage och behovsanpassade funktioner. Perfekt för dem som strävar efter sömlös integration av form, funktion och energieffektiv drift.

Säkerhetsspärrar

Säkerhetsspärrar

Med dormakabas säkerhetsspärrar tar du kontroll över din entré för säker och effektiv tillgång till dina lokaler. Vår kombination av innovativ, platseffektiv design, smart teknik och energieffektivitet hjälper våra kunder att skapa en smart och hållbar verksamhet.

Karuselldörrar

Karuselldörrar

Våra karuselldörrar kombinerar energieffektiv teknik, innovativ design och kostnadseffektiv drift. Tillsammans skapar vi en imponerande och hållbar entréupplevelse för din verksamhet.

Elektroniska passersystem

Elektroniska passersystem

Med dormakaba passersystem löser du utmaningarna med säkerhet och flexibel åtkomst för företag. Våra skalbara produkter och lösningar är skräddarsydda för att möta behoven hos allt från små lokala företag till stora och komplexa organisationer.

Dörrbeslagslösningar efter behov

Dörrbeslagslösningar efter behov

Vi hjälper dig att bestycka dina dörrar med allt från dörrtrycken, dörrbeslag, dörrstängare, låssystem, låshus, smarta lås, och digitala lås. Vårt projekteringsteam hjälper dig med allt från ytterdörrar, till branddörrar och utrymningsvägar.

Säker tillgänglighet i alla lägen

Pålitlig slagdörrsautomatik. Nu med integrerad UPS

ED 100/ED 250 är vår klassiska slagdörrsautomatik för smidig tillgänglighet där automatisk dörröppning är ett måste. Med dormakabas prisbelönta XEA koncept i grunden smälter den elegant in i moderna miljöer med en minimal höjd på endast 70 mm. Med funktionen EVAC (Evacuation) går det att hålla nödutgångar tillgängliga vid brand, så byggnaden lättare kan evakueras. Funktionen SPV (Smoke Pressure Ventilation), som kan aktiveras vid behov, ger möjligheten att på distans ändra driftsparameter vid förändringar i tryck/luftflöde. Nytt är att ED 100 / 250 nu finns med integrerad UPS för att säkerställa driftsäkerhet vid strömavbrott.

Planera bättre med BIM

Det är av avgörande betydelse att nödvändiga BIM-objekt och tillhörande information är tillgängliga i en hanterbar form under projektets designfas. Därför erbjuder vi en rad tjänster för att optimera utvecklingen av BIM-modeller som inte enbart samordnas , utan dessutom ökar effektiviteten.

Kontakta projektör eller föreskrivande säljare

Per
Per Enochsson

Försäljningschef Projekt & föreskrivande led

Veronica
Veronica Renström

Föreskrivande Säljare

Patrik
Patrik Berglöw

Föreskrivande Säljare

Agne
Agne Söderberg

Projektsäljare & Eftermarknad