Design och hållbarhet i fokus när Kalmars köpcenter Baronen förnyar karuselldörrar

Anpassad design och energieffektiv drift och minskade underhållskostnader i fokus när Kalmars köpcenter Baronen förnyar huvudentrén. Tillsammans med dormakaba partner OpenUp AB löstes behoven med en lösning baserad på entrékarusellen KTV 3 och KT Flex Direct teknik.

Anrika sommarköpcentret Baronen i hjärtat av Kalmar ligger idylliskt i stadens centrum direkt vid vattnet. I köpcentret finns drygt 35 butiker och Kalmars största bioanläggning. Ungefär fyrahundratusen turister besöker Kalmar per år och varje sommar passerar många köpglada kunder Baronens entré, som är omgiven av en mäktig, specialpolerad fasad. 

När dormakaba och OpenUp tog fram det vinnande förslaget utgick man från en tydlig kravställning i projektet:
– Energibesparing och minskat klimatavtryck jämfört med tidigare installation
– En stilren design som smälter in i fasaden
– Tyst drift 
– Resurseffektivt underhåll 
– Dragfritt och konstant inomhusklimat för hyresgästerna (konstant klimat utan tempereraturskiftningar)

Tillsammans med dormakaba partnern OpenUp löstes utmaningen med den flexibla entrékarusellen KTV 3, som tillverkades och konfigurerades utefter köpcentrets specifika behov och krav. Lösningen tillverkades i rostfritt material med spegelglanspolering för att smälta in helt i fasaden.

De nya entrékarusellerna bygger på den senaste teknologin och använder sig av induktionsteknik istället för traditionell kedjedrift med kugghjul och kedja.

Med hjälp av karuselldörrar, som nyttjar den senaste KT Flex Direct tekniken, kunde OpenUp och dormakaba leverera en hållbar lösning som levde upp till alla punkter i kravställningen.

 

Hur förenas arkitektoniska krav, design och funktion i en framtidssäker accesslösning?
“Vi fokuserar på att skapa attraktiva, produktiva och energieffektiva fastigheter med minimalt klimatavtryck. Det gör att vi ställer höga krav på våra leverantörer och de produkter vi väljer att installera. Den moderna tekniken i de nya karuselldörrarna kommer att göra skillnad för energianvändningen och komforten för våra hyresgäster. Dessutom smälter de in i fasaden på ett elegant sätt. Vi känner oss trygga med denna hållbara lösning och ser fram emot vårt fortsatta samarbete med Open Up och dormakaba.” säger Henrik Karlsson, Teknisk förvaltare P&B fastigheter.

Nya karuselldörrar ökar fastighetens driftnetto och inomhuskomforten

Teknik & hållbar design Vid huvudentrén möts besökaren av en välkomnande entré som med sin specialpolerade rostfria fasad helt smälter ihop med de nya integrerade karuselldörrarna. Dörrarna är utrustade med modern energibesparande teknik som bygger på induktion och en magnetmotor med ett anpassat chassi. Karuselldörrarna upplevs som stilrena och luftiga då modern teknologi möjliggör att drivpaket och elektronik kan placeras inuti takkonstruktionen med en slimmad takskärm ”Canopy”. Inifrån köpcentrets café har man överblick över entrén och ljusgården där de rostfria taken på karuselldörrarna kan skymtas utan att sticka ut. Taken blir därmed en stilren detalj som förhöjer helhetsintrycket i fastigheten. Energieffektiv drift Då KTV karuselldörrarnas design är baserad på induktionsteknik och magnetmotorer minskar friktionen vid rotation av dörrarna, vilket reducerar energibehovet och driftkostnader. Utöver det hindrar karuselldörrarna luftläckage, vilket bidrar till att upprätta en konstant temperatur i köpcentret, samtidigt som behovet av uppvärmning och kylning minskar.

Kostnadseffektivt underhåll
KTV karuselldörrarna från dormakaba bygger på en solid konstruktion med få rörliga delar vilket ger minimal friktion. Det leder till en längre livslängd för dörrarna och minskade underhållskostnader över tid.

Den unika lösningen med drivpaketet och elektroniken monterade i taket gör dessutom att det blir enkelt att hantera både karusellen och elektroniken från ett och samma ställe, vilket sparar timmar vid installation och underhåll.

Partnerskap som gör skillnad
Med den nya karuselldörrslösningen har köpcentret Baronen utrustats med en modern och hållbar lösning. Genom ett tätt samarbete kan dormakaba och OpenUp hantera ett långsiktigt underhåll, men även stötta med ett helhetsperspektiv på access genom fastighetens livscykel.

Lösningen i korthet
– Anpassad, rostfri finish (S8 mirror polished)
– Energieffektiv teknik med friktionsfri rotering för minskat luftläckage och bibehållet inomhusklimat
– Ljudlös direktdrift
– Inbyggd LED belysning med inställbart ljus
– Slitstark konstruktion för kostnadseffektivt underhåll och optimerad Life Cycle Cost
– Långsiktigt partnerskap och support från installatör och leverantör

Karuselldörr KTV 3