Bättre hygien och skydd mot infektioner

Förhindra smittspridning genom beröringsfria läsare

Lösningar för bättre hygien- och infektionsskydd

Säkerhet genom automatiska dörrar och beröringsfria läsare

Offentliga byggnader som kontor, hotell, flygplatser och vårdinrättningar besöks varje dag av ett stort antal människor, . Risken för smittspridning är oundviklig. Vid planering eller modernisering av passersystem är det därför viktigt att ta hänsyn till hygien- och smittspridningsaspekterna. Automatiska dörrar kan fungera som ett sätt att minska smittspridningen. Beröringsfria läsare och självstängande dörrar leder till minskad kontakt med dörrens ytor. Det bidrar till minskad smittspridning.

Vi har ett stort utbud av funktionella automatiska dörrar anpassade till hygienkraven på platsen. Vi jobbar löpande med nya tekniska lösningar som enkelt kan integreras i befintliga dörrsystem och förhindra smittspridning utan att störa personflödena.

Huvudentréer till offentliga byggnader

Huvudentrén är det första man möts av i en byggnad. Läs mer om hur beröringsfri öppning kan förbättra både hygien och personflöden.

Innerdörrar och system i offentliga byggnader

Intelligenta dörrsystem underlättar för människor att röra sig inuti byggnaden. Tack vare beröringsfria läsare kan våra dörrsystem effektivt och hållbart bidra till minskad smittspridning.

Tillträde till sterila rum och patientrum

Våra säkra passersystem uppfyller de strikta kraven för sterila rum och andra delar av sjukhus.

Separera utrymmen med sensorslussar

Kontaktlöst passersystem skyddar inomhusutrymmena mot obehörigt tillträde. Beröringsfri passage leder till bättre hygien.

Våra experter hjälper gärna till

Fördelar

Beröringsfria passerlösningar för bättre hygien, säkerhet och komfort

Vi erbjuder många olika bekväma produkter och lösningar som garanterar säkert och auktoriserat tillträde. Vi har även tagit hänsyn till kundernas önskemål om bästa möjliga hygien.

Omfattande service

Vårt globala servicenätverk hjälper er genom design, tillverkning och installation och under systemets hela livslängd.

Förhindra smittspridning

Vi bidrar till att minska smittspridning genom beröringsfria, automatiska entrélösningar, intelligenta passersystem och antimikrobiella ytor.

Hållbar fastighetsförvaltning

Våra energibesparande, hållbara och högklassiga produkter och tjänster optimerar byggnadens prestanda.

Lösningar i ett ögonkast

Tjänster

Våra tjänster för välfungerande system

Service - general picture

Vill ni göra befintliga passerlösningar mer hygieniska med slagdörrsautomatik eller beröringsfria knappar, eller öka bekvämligheten samtidigt genom att installera en ny automatisk skjutdörr? Då kan våra kompetenta servicetekniker hjälpa till med omfattande tjänster – från installation till regelbunden service. Välfungerande passer- och säkerhetslösningar är avgörande för ett säkert, pålitligt och hygieniskt koncept.


Våra tjänster
  • Kompetenta servicetekniker på plats

  • Hjälp med uppgradering och modernisering

  • Säker installation av nya system

  • Regelbunden service för längre livslängd

  • Snabb reparations- och reservdelsservice

  • Tjänster som uppfyller strikta säkerhetskrav

Hur kan vi hjälpa dig?

dormakaba
dormakaba Sverige AB

Kontakta oss!