Lösningar för ökad tillgänglighet

Tillgänglighet: accesslösningar för en värld utan hinder

Lösningar för ökad tillgänglighet

Moderna byggnader är barriärfria

Tillgänglighet är avgörande för ett fritt och oberoende liv. En ny byggnad måste designas så att den är barriärfri och tillgänglig för alla. Alltså en miljö där alla är välkomna – oavsett förutsättningar.

Dörrar utgör ofta ett hinder i vardagen för barn, äldre eller personer med funktionsnedsättning. Förmågan att kunna röra sig fritt i allmänna eller privata byggnader och komma in och ut obehindrat – särskilt genom nödutgångar – är reglerat i lag. Våra tjänster hjälper er att öka tillgängligheten i byggnaden.

Huvud- och sidoentréer

Varje byggnad har en entré - som skall kännas välkomnande, säker och trygg. En entré ska kännas öppen men samtidigt skydda byggnadens inre. Vår tillgängliga design erbjuder enkelt tillträde och säkerhet.

Korridorer och passager

Våra lösningar möjliggör ett sömlöst personflöde och högre säkerhet i entréer och andra kritiska områden.

Toaletter

Även personer med funktionsnedsättning måste enkelt och bekvämt kunna komma in på en barriärfri toalett. Vi erbjuder olika lösningar som kan anpassas till rummets planlösning.

Våra experter hjälper gärna till

Fördelar

Beröringsfria passerlösningar för bättre hygien, säkerhet och komfort

Vi erbjuder många olika bekväma produkter och lösningar som garanterar säkert och auktoriserat tillträde. Vi har även tagit hänsyn till kundernas önskemål om bästa möjliga hygien.

Intelligenta lösningar som möjliggör barriärfria och smidiga personflöden

Idag är tillgänglighet inte längre en teknisk fråga. Våra intelligenta dörrsystem gör byggnader och rum enkelt tillgängliga för alla.

Bekvämare för patienter, besökare och personal

Våra anpassningsbara, attraktiva och lättanvända lösningar skapar en behaglig, bekväm och inbjudande miljö i byggnaden.

Sömlösa passagerarupplevelser på flygplatser

Vi erbjuder automatiserade och effektiva helhetslösningar som förbättrar upplevelsen för flygresenärer.

Lösningar i ett ögonkast

Hur kan vi hjälpa dig?

dormakaba
dormakaba Sverige AB

Kontakta oss!