BIM med dormakaba

Omfattande BIM-stöd

Vi erbjuder uppdaterad projektdata för planering, byggnation och underhåll av byggnader. Med ett omfattande BIM-bibliotek tillhandahåller vi en avancerad uppsättning BIM-kompatibla planeringsverktyg och insticksprogram som förenklar projekteringsprocessen.

Smart planering

Samordnade BIM-modeller och specifikationer

Oavsett om ni använder Revit eller Archicad kan ni enkelt skapa och uppdatera BIM-modellerna med den specifika information som krävs. Varje modell blir ”lätt” och ni behåller kontrollen.

Våra marknadsledande projekteringsverktyg är kompatibla med en rad olika format. Informationen kan uppdateras löpande medan projektet fortskrider.

Kontakta oss för mer information om våra planeringsverktyg och insticksprogram

Vårt uppdaterade bibliotek

Säkerställa att de BIM-objekt som krävs alltid är tillgängliga och uppdaterade

Vårt omfattande bibliotek med BIM-objekt spänner över hela vårt utbud av lösningar och gör det enkelt att identifiera och få tillgång till de exakta objekt som krävs, samtidigt som det bidrar till konsekvens och bekvämlighet vid specificering av lösningar för full access i ett komplett projekt. I takt med att vår produktportfölj växer kommer biblioteket att fortsätta att utökas för att säkerställa att det förblir en viktig resurs för att tillgodose framtida projektkrav.

Fördelar

Jobba snabbare under byggnadens hela livslängd

BIM erbjuder fördelar för alla aktörer. Vi strävar efter att dessa fördelar utnyttjas maximalt och effektivt. Upptäck fördelarna med BIM-objekt och tjänster från dormakaba.

Bättre samarbete

Med BIM-arbetsmetoden kan teamen samordna sin planering så att all information alltid är uppdaterad.

Projektvisualisering i förkonstruktionen

Med hjälp av 3D kan konstruktörer och projektägare redan på förhand visualisera det framtida utrymmet och göra ändringar innan bygget inleds.

Lägre risk

Problem kan identifieras tidigt i designfasen. För ett framgångsrikt projekt krävs rätt information vid rätt tidpunkt.

Högre säkerhet

BIM bidrar till högre byggnadssäkerhet genom att lokalisera faror innan de blir till problem. Logistiken planeras på platsen redan i förväg för att undvika fysiska risker.

Bättre kostnadseffektivitet

En bättre översikt redan från början minimerar tidskrävande ändringar i efterhand.

Smidig fastighetsförvaltning

Byggnadsägare och entreprenörer kan koppla samman BIM-data från konstruktionsfasen med driften av byggnaden.

Projekteringsstöd

Vi hjälper er gärna

Våra erfarna projektörer hjälper dig gärna. Kontakta oss för mer information eller för att boka in ett möte.