Hållbarhet

Vårt sätt att skapa en hållbar framtid

Vårt åtagande

Vi strävar efter att främja en hållbar utveckling genom hela vår värdekedja som ligger i linje med vårt ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar för nuvarande och framtida generationer. Vi eftersträvar en öppen, transparent dialog med alla intressenter för att definiera strategier och åtgärder baserade på tydliga mål och ständig förbättring. Vi rapporterar dessutom löpande hur det går för oss.

Vårt ramverk för hållbarhet

Vi känner till de största globala utmaningarna och våra kunders ökande efterfrågan på mer hållbara produkter för alla viktiga platser. För att möta samhällets och kundernas behov och förväntningar är hållbarhet kärnan i vår vision, vilket understryker vårt långsiktiga åtagande om att skapa en mer hållbar bransch och framtid.

I vårt nya ramverk för hållbarhet fokuserar vi på tre hörnstenar: Människor, planeten och samarbeten. Vi är redo och fast beslutna om att vidta åtgärder för att skapa en cirkulär ekonomi med låga utsläpp, att ge våra medarbetare möjlighet att utnyttja sin fulla potential och att samarbeta med andra i värdekedjan för att främja en hållbar utveckling.

Strategiskt ramverk för hållbarhet

Utforska vårt strategiska ramverk för hållbarhet och våra mål

Transparens

Vi bidrar till grönare byggnader

Vårt mål är att utveckla högklassiga produkter som uppfyller kraven på en hållbart byggd miljö och att bidra till våra kunders egna hållbarhetsmål. Våra verifierade miljö-, hälso- och byggnadsproduktdeklarationer erbjuder transparent information om produkternas potentiella miljö- eller hälsorelaterade påverkan under hela livscykeln.

Våra hörnstenar

Människor

Vi ger våra medarbetare makt att utnyttja sin fulla potential. Vårt huvudfokus ligger på: Rättvisa anställningar, utbildning, och mångfald samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Vår planet

Vi öppnar dörrarna för en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Vårt huvudfokus ligger på: Energi och utsläpp, cirkulär ekonomi och cirkulära material och att följa miljölagstiftningen

Samarbeten

Vi samarbetar med leverantörer för att främja hållbar utveckling även utanför vår egen verksamhet. Vårt huvudfokus ligger på: Hållbar utveckling hos leverantörer, mänskliga rättigheter och hälsa och säkerhet för kunden

Hållbarhetsrapport

Vi rapporterar årligen om våra framsteg när det gäller hållbarhetsmålen

Kontakt

Välkommen att kontakta oss vid frågor rörande hållbarhet på dormakaba.

Stephanie

Stephanie Ossenbach-Keller

Koncernens hållbarhetsansvarige

T: +41 44 818 92 06

sustainability@dormakaba.com