Brandskyddslösningar

Enkelt tillträde genom branddörrar

Lösningar för högre brandsäkerhet

Branddörrar: lösningar som räddar liv

Trots brandvarnare och rökdetektorer sker hundratusentals bränder varje år i byggnader världen över – en del med förödande konsekvenser. Därför är förebyggande brandskydd så viktigt för en byggnad: effektivt skydd räddar liv. Inte bara branddörrarna själva spelar en avgörande roll, utan även dörrkomponenterna i dem. De måste uppfylla brandkraven och samtidigt vara funktionella och bekväma.

Lokala och särskilda byggnadsbestämmelser avgör hur brandceller ska designas för att förhindra spridning av rök och brand i en nödsituation.. Säkerheten för branddörrar klassificeras utifrån kompatibla, brandtestade material och komponenter. Om dörren modifieras eller förses med beslag som inte ingår i den certifierade lösningen upphör dörrens certifikat att gälla.

Brandceller

Brandceller förhindrar att branden sprider sig till närliggande fastigheter eller andra delar av byggnaden. De utgörs av utrymmet mellan byggnadens ytter- och innerväggar.

Rökceller

Rökceller kan skapas med hjälp av dörrstängare kopplade till rökdetektorer. Det kan till exempel vara rökskyddsdörrar som fördröjer spridningen av farlig rök och ånga.

Komponenter för branddörrar

För att garantera brandsäkerhet måste brand- och rökskyddsdörrar vara självstängande. Dörrstängare och dörrautomatiker kan säkerställa att dörren stängs tillförlitligt.

Våra experter hjälper gärna till

Fördelar

Fullständig säkerhet – även vid brand.

Vi erbjuder många olika dörrsystem specifikt utvecklade för förebyggande brandskydd. De förhindrar snabbt och pålitligt att brand och rök sprids, och öppnar utrymningsvägar på bara några sekunder.

Heltäckande säkerhet

Vi erbjuder säkerhet för fastigheter, processer, system och data – och era investeringar.

Imponerande teknik

Teknisk innovation är avgörande för våra produkter och gör att de håller länge, är flexibla och löpande förbättrar din verksamhet.

Allt från en och samma källa

Vi erbjuder global service – för enhetliga och kompatibla lösningar.

Lösningar i ett ögonkast

Hur kan vi hjälpa dig?

dormakaba
dormakaba Sverige AB

Kontakta oss!