Låssystem för försörjningssektorn

Effektivare drift med integrerade låssystem för försörjningssektorn

Dagens situation

Hur kan man skydda kritisk infrastruktur och öka produktiviteten?

Telekom, el och vatten är några av världens största och mest kritiska infrastrukturer. Behoven ökar och företag inom denna sektor blir allt mer medvetna om vikten av effektiva och säkra anläggningar. Nätverken är stora och komplexa och hanteras av en mobil personalstyrka, vilket kräver flexibla, smidiga och robusta arbetsflöden.

Borttappade nycklar och brist på passande accesslösningar kan leda till att man inte kommer in i anläggningarna i akuta situationer, till fler säkerhetsrisker och till oklarheter gällande vem som har tillträde till vilken anläggning. Det kan i sin tur leda till driftavbrott, vite, försäkringsproblem, överfakturering, och inte minst underleverantörer som gör ett dåligt jobb.

Vårt omfattande utbud av låssystem för offentliga inrättningar förhindrar detta och ger effektivare processer och högre produktivitet. Våra skräddarsydda och hållbara accesslösningar gör de dagliga processerna mer transparenta och skyddar personal och resurser.

Vattenförsörjning

Vi erbjuder industriklassade, säkra lösningar och kontrollsystem som skyddar kritiska anläggningar och pumpstationer mot vandalism, manipulering och intrång.

Elförsörjning

Kärnkraft, sol- och vindkraft och lokala transformatorstationer: vi erbjuder tillförlitliga access- och säkerhetslösningar för problemfri drift inom alla typer av el-infrastruktur.

Telekominfrastruktur

Vi erbjuder ett omfattande utbud av säkra accesslösningar inom telekominfrastruktur – på huvudkontor, filialer, driftcentraler, lokala noder eller datacenter.

Våra experter hjälper gärna till

Fördelar

Heltäckande säkerhet

Våra högsäkra lås och passersystem uppfyller de striktaste kraven och standarderna.

Effektivare verksamhet

Vi säkerställer smidiga personflöden genom sömlös integrering av alla relevanta komponenter. En fördel särskilt under rusningstid i huvudbyggnader och vid underhållsarbeten på andra platser.

Toppmodern design

Våra lösningar kan integreras i befintliga miljöer på huvudkontor, filialer och andra viktiga platser. Lösningen designas utifrån moderna arkitektoniska visioner på ett estetiskt tilltalande sätt.

Lägre kostnader

Vi ser till att beställning, inköp och installation går så smidigt som möjligt. Alla våra tillträdesrelaterade produkter kommer från en och samma källa, vilket sparar tid och minimerar utgifterna.

Pålitlig service

Vårt rådgivnings- och supportteam står till förfogande genom hela projektet. Detta omfattar design-, installations- och driftsättningsfaserna – och de installerade produkternas hela livscykel.

"Vi känner oss trygga med att den lösning vi har valt kommer att skydda våra tillgångar i många år framöver, och vi rekommenderar gärna dormakaba för fysiska säkerhetslösningar."
Edward  Towndrow

Edward Towndrow

Affinity Water, Storbritannien

Lösningar i ett ögonkast

Hur kan vi hjälpa dig?

dormakaba
dormakaba Sverige AB

Kontakta oss!