Innovativa och säkra personflödeslösningar

Passersystem för smidiga personflöden

Smarta lösningar för hantering av personflöden och tillträde

Säkerställa ett kontrollerat personflöde och säkerhet genom passersystem

En utmaning i offentliga byggnader som järnvägsstationer, flygplatser, sjukhus och kontor är behovet av säkerhet och samtidigt smidiga personflöden.

Effektiv hantering av personflöden gör att stora mängder människor enkelt, smidigt och säkert kan ta sig dit de ska i byggnaden – oavsett antalet korridorer, rum och dörrar.

Vanliga säkerhetskrav för byggnader av det här slaget är tillträdesbegränsningar och -kontroll, inklusive registrering och analys av vilka som kommer och går.

Våra passersystem erbjuder omfattande säkerhet och övervakning. De kan installeras vid huvudentrén eller på andra dörrar i offentliga byggnader – vi har en lösning för alla situationer.

Avancerade passersystemlösningar

Att fastställa vem som har tillträde när, vart och hur länge kräver ett komplett passersystem som uppfyller samtliga interna krav.

Huvudentréer med automatiska skjutdörrar

Huvudentrén är byggnadens fönster utåt och en välkomnande design skapar ett gott intryck av företaget.

Skyddat tillträde genom säkerhetskaruselldörrar

Högsäkra karuselldörrar är ett perfekt sätt att kontrollera tillträdet. Med olika säkerhetsnivåer att välja mellan uppfyller de alla säkerhetskrav för fastigheten.

Personallås för maximal säkerhet inomhus

Personallås är en extra säker lösning för att kontrollera tillträdet till områden med särskilt höga säkerhetskrav.

Våra experter hjälper gärna till

Fördelar

Bekvämare för hyresgäster, besökare och fastighetsägare

Vi erbjuder anpassningsbara, attraktiva och lättanvända lösningar för en inbjudande miljö, förenklad tillträdeshantering i fastigheter och en smidigare verksamhet.

Heltäckande säkerhet

Vi erbjuder säkerhet för fastigheter, processer, system och data – och era investeringar.

Effektiv organisation

Vi optimerar processerna för att öka säkerhet, transparent och effektivitet. Detta sparar tid, arbete och kostnader på lång sikt.

Imponerande teknik

Teknisk innovation är avgörande för våra produkter och gör att de håller länge, är flexibla och löpande förbättrar din verksamhet.

Intelligenta lösningar som möjliggör barriärfria och smidiga personflöden

Idag är tillgänglighet inte längre en teknisk fråga. Våra intelligenta dörrsystem gör byggnader och rum enkelt tillgängliga för alla.

Integrerad teknik av högsta klass

Vi automatiserar och förbättrar passagerarflödena med innovativ biometrisk teknik.

Lösningar i ett ögonkast

Fokus på

Omfattande passersystem med Argus sensorslussar

Argus sensor barriers

Argus sensorslussar är eleganta och skapar ett spännande första intryck. Sensorslussar är en optimal lösning för att kontrollera personflödet och säkerställa att endast behöriga har tillträde. Detta sker med transponder, passerkort eller annat media. Passagen sker helt kontaktlöst och automatiskt för maximal komfort.

Argus sensorer innehåller smart teknik för komplett passersystem och säkerställer att alla obehöriga försök att passera detekteras. Det ökar säkerheten i fastigheten och är ett bekvämt sätt att kontrollera personflöden och hantera besökare.

Den modulära designen gör Argus-systemen flexibla så att de snabbt och enkelt kan anpassas till skiftande behov, även i efterhand. Dessutom är Argus kompatibla med utrymningssystem.