dormakaba
Healthcare
Een veilige, betrouwbare en toegankelijke oplossing

Zorgsector

Zorginstellingen vertegenwoordigen een complexe fysieke omgeving, met talrijke interne en externe toegangen tot afdelingen en zones die gebruikt worden door personeel, patiënten, leveranciers en bezoekers die verschillende niveaus van toegangscontrole vereisen.

Het risico van diefstal, vandalisme en aanvallen op bezoekers en personeel zijn helaas dagelijkse bedreigingen voor de zorginstellingen.  Deze risico's kunnen leiden tot materiële schade, reputatieschade, rechtszaken en in extreme gevallen tot verlies van mensenlevens.

Vanuit hun basisfunctie is het waarschijnlijk dat zorginstellingen een groter percentage fysiek zwakkere en minder mobiele gebruikers via hun deuren ontvangen dan eender welk ander type gebouw.  Het is daarom van cruciaal belang dat de geselecteerde deur- en toegangsproducten de juiste kwaliteiten en eigenschappen hebben om te voldoen aan de richtlijnen van de gezondheidszorg en om, naast de bouwvoorschriften, brandveiligheid, beveiliging en toegankelijkheid voor iedereen mogelijk te maken.  Een overzichtelijk onderhoudsplan is essentieel voor een adequate service en onderhoud van elke investering.

Bij dormakaba ontwikkelen en produceren we een breed scala aan beveiligings- en deurtechnieken voor een veilige en beveiligde omgeving. Onze uitgebreide toegangscontrolesystemen, gecombineerd met beveiligingsdeuren, automatische deuren, brandwerende deuren en tijdregistratiesystemen, voldoen aan alle eisen van de faciliteit en garanderen een optimale veiligheid en efficiëntie zonder de beweging van mensen te hinderen.  Bovendien integreren ze goed in het ziekenhuismanagementsysteem (HMS), inclusief brandalarm-, personeels- en contractmanagementsystemen.

Het dormakaba portfolio voor zorgorganisaties:

  • Automatische deuren en toegangen 
  • Branddeur- en nooduitgangsoplossingen en beslag
  • Elektronische toegangscontrole & data
  • Mechanische sleutelsystemen
  • Druktoetssloten zonder sleutels, voor beschermde ruimten
  • Terminals voor tijdsregistratie
  • Beveiligingsdeuren om beschermde ruimten te scheiden van openbare ruimten
  • Advies, engineering & installatiediensten
  • Service, 7d./7 - 24u./24 reparatie- en onderhoudsdiensten