Productoverzicht:

Dankzij de vrijloopfunctie van de TS 99 kunt u brand- en rookwerende binnendeuren openen en sluiten zonder enige merkbare vorm van weerstand.  Door de vrijloopfunctie blijft de deur vrij beweeglijk, alsof er geen deursluiter op de deur gemonteerd werd.  Alleen in geval van brand of stroomuitval zal de deursluiter de deur automatisch sluiten.  Bij het openen van de deur wordt de vrijloopfunctie reeds vanaf een deuropeningshoek van > 0° geactiveerd.  De TS 99 is geschikt voor deurbreedtes tot 1.250 mm en is hierdoor ideaal voor gebruik in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, centra voor mindervaliden, …  m.a.w. plaatsen waar barrièrevrijheid een grote rol speelt.

  • Vrijloopfunctie vanaf een deuropeningshoek van > 0°
  • Voor deurbreedten tot 1.250 mm
  • Instelbare sluitkracht EN 2-5
  • Voor enkele en dubbele deuren
  • Contur Design

Productdetails

Vrij beweeglijke brand- en rookwerende deuren en veilig sluiten bij brand

De TS 99 FL van dormakaba is een glijarmdeursluiter met vastzetinrichting en vrijloopfunctie die in combinatie met een rookmeldsysteem (bijv. dormakaba RMZ) wordt ingezet.  Als totaaloplossing inclusief rookmeldsysteem zijn de TS 99 FLR en de TS 99 FLR/K beschikbaar.  Beide systemen maken deuren dankzij de vrijloopfunctie volledig vrij en zonder enige weerstand beweegbaar.  Bij alarm of spanningsuitval wordt de deur door de deurdranger veilig gesloten.

Barrièrevrijheid

Alle varianten van de TS 99 voldoen aan de eisen voor een obstakelvrije toegang volgens de DIN 18040.  In normale omstandigheden laat de deur zich vrij bewegen zonder enige weerstand, net zoals een gewone deur zonder pomp. Toch is de brandveiligheid gegarandeerd, want bij brandalarm wordt de deursluiter actief en worden de deuren veilig en gecontroleerd dicht geduwd.

Contur Design

De uniforme Contur Design van de glijarmdeursluiters dragen bij tot een harmonische vormgeving in het gehele project.

Door closer TS 99

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Neem contact met ons op