Duurzaamheid

Onze aanpak voor een duurzame toekomst

Onze verbintenis

Wij zetten ons in om een duurzame ontwikkeling in onze gehele waardeketen te bevorderen, in overeenstemming met onze economische, ecologische en sociale verantwoordelijkheden ten opzichte van de huidige en toekomstige generaties. We streven naar een open, transparante dialoog met alle belanghebbenden om strategieën en acties te definiëren op basis van duidelijke doelstellingen en continue verbetering, en we brengen actief verslag uit over onze vooruitgang.

Ons duurzaamheidskader

We zijn ons bewust van de meest urgente wereldwijde uitdagingen, alsook van de toenemende vraag van onze klanten naar duurzamere producten. Om te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze samenleving en van onze klanten, zetten we duurzaamheid centraal in onze visie. Dit benadrukt onze verbintenis op lange termijn voor het bouwen aan een duurzamere industrie en toekomst.

Ons duurzaamheidskader is gebaseerd op drie pijlers: mensen, planeet en partnerschappen. We zijn klaar en vastbesloten om actie te ondernemen voor een koolstofarme en circulaire economie, om onze mensen te stimuleren zodat zij hun volledige potentieel kunnen bereiken en om met anderen in onze waardeketen samen te werken om duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Strategisch kader voor duurzaamheid

Ontdek ons strategisch kader en onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid

Transparantie

We dragen bij aan groenere gebouwen

Ons doel is hoogwaardige producten te ontwikkelen die voldoen aan de behoeften van een duurzame gebouwde omgeving en bij te dragen aan de eigen duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten. Onze geverifieerde milieu-, gezondheids- en bouwproductverklaringen geven transparante informatie over de mogelijke milieu- of gezondheidsgerelateerde effecten gedurende de gehele levenscyclus van de producten.

Duurzaamheidsrapport

Ons jaarlijks duurzaamheidsrapport

We brengen jaarlijks verslag uit over de voortgang die we maken op het gebied van onze duurzaamheidsdoelen overeenkomstig de GRI-normen.

Contact

Voor al uw vragen over duurzaamheid bij dormakaba kunt u contact met ons opnemen.

Stephanie
Stephanie Ossenbach-Keller

Group Sustainability Officer