Planering och projektering

Fullskaligt projekteringsstöd som täcker alla tillträdesbehov

All expertis du behöver under ett tak

Oavsett tillträdesbehov erbjuder vi alltid snabb och kompetent rådgivning och support

För att garantera en säker dörrmiljö är det viktigt att hitta en sammanhängande lösning med dörrbeslagning, mekaniska och elektriska lås, dörrautomatik och tillträdeskontroll.

Våra projekteringsexperter har branschledande kunskap om tillträde till byggnader och kan erbjuda hållbara lösningar som förenar estetik och funktion för att öka användarvänlighet och säkerhet. Vi kan även anpassa lösningar till specifika krav för projekt, såsom flygplatser, hotell, idrottsarenor, kommersiella byggnader, sjukhus, flerbostadshus, skolor och universitet.

Tack vare vår omfattande kunskap om branschstandarder i kombination och vår praktiska förståelse för hur produkterna samverkar för att öka livslängden kan vi hjälpa er att ta fram en passande passerlösning. Detta spar tid och uppfyller lagar och miljökrav samtidigt som budgeten kan hållas.

Våra projekteringsexperter står redo att hjälpa er

Vårt helhetskoncept

Komplett stöd

Vi tar hand om hela projektet för att förenkla och effektivisera ert arbete.

Vi hjälper er med:

Granskning av projektkrav

Våra erfarna projekteringsexperter genomför en detaljerad granskning av ert projekt och tillämpar sin omfattande branscherfarenhet för att identifiera effektiva förbättringar i designen. Dessa förbättringar spar både tid och pengar för dig som kund.

Utvärdering av brand- och utrymningsvägar

Vi erbjuder våra kunder hjälp med att uppfylla alla brandskydds- och byggnadsföreskrifter, oavsett typ av byggnad. Dessutom ger vi råd om hur man kan uppnå brandsäkerhetsmålen på ett så lönsamt och effektivt sätt som möjligt.

Standarder och efterlevnad

Våra experter guidar er genom processen för att uppfylla gällande lagstiftning och byggnadsstandarder. Dessutom tillhandahåller vi certifieringsdokument för våra produkter som visar att de uppfyller kraven i byggnadsföreskrifter och standarder.

Lösningar och säkerhet

Vi diskuterar hur projektkrav och säkerhet samordnas på bästa sätt. Vi erbjuder passande lösningar och hjälper er att välja rätt storlekar. Dessutom tillhandahåller vi komplett teknisk information.

Tidsplanering av projekt

Tillsammans med er tar vi fram en genomförbar tidsplan för er vision. Vi övervakar projektet löpande för att undvika risker under planeringsarbetet. Detta garanterar att ni kan nå målen i tid och hålla budgeten.

Riskbedömning

Vi bedömer säkerheten för varje projekt i form av praktiska kontrollåtgärder och passande val av produkter. Risker undviks och projekthanteringen förbättras.

Projektering och designutveckling

Vi tar fram kompletta dörrlösningar, specifikationer, CAD-ritningar och kopplingsscheman och bistår med certifiering för relevanta standarder, oberoende testcertifieringar och miljöproduktdeklarationer.

BIM-stöd

Efter att data har matats in i till exempel kalkylblad, AutoCAD-ritningar eller textfiler använder vi vårt branschledande planeringsverktyg för att ta fram specifikationerna. Därmed kan beställaren snabbt och enkelt skapa olika BIM-modeller.

Digitalt byggande

Planera bättre med BIM

Det är av avgörande betydelse att nödvändiga BIM-objekt och tillhörande information är tillgängliga i en hanterbar form under projektets designfas. Därför erbjuder vi en rad tjänster för att optimera utvecklingen av BIM-modeller som inte enbart samordnas , utan dessutom ökar effektiviteten.

En komplett partner för passerlösningar

Skräddarsydda lösningar för viktiga platser

dormakaba är en komplettleverantör av passerlösningar och erbjuder såväl prisbelönta produkter som branschledande och enkla installationer. Vårt team installerar produkter och lösningar inom många olika branscher. Därmed kan alla specifika krav som ställs i ett projekt uppfyllas, oavsett sektor eller marknad.

Projekteringsstöd

Vi hjälper er gärna

Våra erfarna projektörer hjälper dig gärna. Kontakta oss för mer information eller för att boka in ett möte.