dormakaba

Passersystemslösningar för större företag/koncerner

exos 9300 – flexibel och skalbar passagekontroll

exos 9300 – Organisera behörigheter säkert och effektivt

exos – professionell hantering av besökare, hantverkare och leverantörer

Få en översikt över organisationens mekaniska nycklar så att du alltid vet vem som har tillgång till vad och hur.

Integrerar lätt entreprenörer i passerlösningen

Programmera och utfärda enkelt nya passerkort. Hantera förlorade, utbytta och borttappade kort med ett klick.

Gör det möjligt för varje hyresgäst att självständigt hantera sina egna behörigheter i ett gemensamt system, för att garantera deras datasuveränitet och datasäkerhet.

Låt parkeringen täcka sina egna kostnader genom effektiv hantering av parkeringsplatser. Reducera samtidigt köbildning och utsläpp.

 • Kaba exos 9300 (2)

  exos 9300 – Bassystem

  exos 9300 – flexibel och skalbar passagekontroll

 • Kaba exos 9300 - Access rights management

  exos 9300 – Hantering av behörigheter

  exos 9300 – Organisera behörigheter säkert och effektivt

 • Passerkontroll - Besökshantering

  exos 9300 – Modul: Besökare

  exos – professionell hantering av besökare, hantverkare och leverantörer

 • Passerkontroll - Mekanisk nyckelkontroll

  exos 9300 – Modul: Hantering av huvudnyckelsystem

  Få en översikt över organisationens mekaniska nycklar så att du alltid vet vem som har tillgång till vad och hur.

 • Kaba exos 9300 - Module Contractor

  exos 9300 – Modul: Entreprenör

  Integrerar lätt entreprenörer i passerlösningen

 • Kaba exos 9300 - Badge Management

  exos 9300 – Modul: Passerkort och medier

  Programmera och utfärda enkelt nya passerkort. Hantera förlorade, utbytta och borttappade kort med ett klick.

 • Kaba exos 9300 - Tenant management

  exos 9300 – Modul: Hyresgästhantering

  Gör det möjligt för varje hyresgäst att självständigt hantera sina egna behörigheter i ett gemensamt system, för att garantera deras datasuveränitet och datasäkerhet.

 • Kaba exos 9300 - Parking management

  exos 9300 – Modul: Parkeringshantering

  Låt parkeringen täcka sina egna kostnader genom effektiv hantering av parkeringsplatser. Reducera samtidigt köbildning och utsläpp.