dormakaba

Passerkort

RFID-passerkorten är platta och enkla att bära. Passerkorten kan även användas som ID-handling då de kan programmeras med åtkomst som är begränsad till en viss tid och till vissa rum.

Produktdetaljer

Du kan använda dormakabas passermedia med flexibilitet, beroende på ditt användningsområde och den bekvämlighetsnivå du behöver. Samma media kan användas för samtliga nedanstående funktioner:

  • Tidsbaserade tillträdesrätter för ökad säkerhet. Du definierar vem som skall ha tillträde var och när.
  • Alla händelser kan registreras på respektive användarmedia (loggfilen)
  • Flera ytterligare funktioner, exempelvis kontantlösa betalningar, tids- och närvaroregistrering, säkra utskrifter, tillgång till maskiner, etc.
  • Flera möjliga teknologier, inklusive Legic prime, Legic advant, Mifare, etc.
  • Central mjukvara underlättar administrationen, t.ex. borttagning av tillträdesrättigheter vid förlust av användarmedia.

Elektronisk nyckel
På en elektronisk nyckel sitter chippet på nyckelhuvudet. De öppnar mekaniska såväl som elektroniska lås så att användaren endast behöver en passerenhet för alla lås.

Smartcard
Smartcards, även kända som ID-kort eller ID-brickor, är mycket populära då de kan tryckas med användarens uppgifter och organisationens logga. Det gör det möjligt med visuella ID-kontroller, vilket ökar säkerheten.

Elektroniska nyckelringar
Elektroniska nyckelringar ger samma funktionalitet som elektroniska nycklar eller smartcards, vilket är användbart om det sistnämnda inte passar på grund av formen eller av någon annan anledning.

Kaba TouchGo nyckelbricka
Denna nyckelbricka kombinerar användarbekvämlighet med hög säkerhet. Den fungerar som smartcards vilka beskrivs ovan, men kan även låsa upp dörrar utan att man behöver ta upp dem ur fickan eller väskan (användaren behöver bara vidröra dörrhandtaget). Du kan själv bestämma vilka funktioner som ska gälla för vilka dörrar.

Biometrisk identifiering
Fingeravtryck eller irisavläsning kan användas antingen istället för eller som komplement till de ovanstående formerna av identifiering. Kaba är en ledande operatör av biometrisk identifiering och verifiering som erbjuder både säkerhets- och effektivitetsfördelar.