Produktsammanfattning

RFID-passerkorten är platta och enkla att bära. Passerkorten kan även användas som ID-handling då de kan programmeras med åtkomst som är begränsad till en viss tid och till vissa rum.

Produktinformation

Du kan använda dormakabas passermedia med flexibilitet, beroende på ditt användningsområde och den bekvämlighetsnivå du behöver. Samma media kan användas för samtliga nedanstående funktioner:

  • Tidsbaserade tillträdesrätter för ökad säkerhet. Du definierar vem som skall ha tillträde var och när.
  • Alla händelser kan registreras på respektive användarmedia (loggfilen)
  • Flera ytterligare funktioner, exempelvis kontantlösa betalningar, tids- och närvaroregistrering, säkra utskrifter, tillgång till maskiner, etc.
  • Flera möjliga teknologier, inklusive Legic prime, Legic advant, Mifare, etc.
  • Central mjukvara underlättar administrationen, t.ex. borttagning av tillträdesrättigheter vid förlust av användarmedia.
RFID Media Access Media & Badges dormakaba user card

Hittar du inte det du letar efter?

Kontakta oss