dormakaba

Förbättrad produktivitet med Kaba exos tid- och närvaromodul

Felaktiga löneutbetalningar, för litet eller för mycket personal och ineffektiv tidsregistrering kan stå dig dyrt.

Behöver du öka produktiviteten genom att minska för sen ankomst bland personalen, otillåtna långa raster och för tidig hemgång? Tar det för mycket tid att stämpla in och fylla i tidrapporter? Behöver du registrera personalens frånvaro vid olyckor eller sjukfrånvaro av försäkringsskäl?

Kaba exos sofistikerade tids- och närvaromodul kan hjälpa dig med alla dessa behov. Det kopplas direkt till ditt Enterprise Resource Planning (ERP)-system för att automatisera din datainsamling och minska dina administrativa kostnader. Det kan användas fristående eller kopplas till passerkontroll. Du kan välja att använda Kabas toppmoderna terminalserie B-web 9300

Produktdetaljer

  • Kaba exos kopplas direkt till ditt lönesystem och stödjer olika arbetsmodeller, så du kan administrera flextid, fasta arbetstider och skiftscheman och göra betydande nedskärningar i dina administrativa kostnader.
  • Tiden för varje enskild anställd administreras, inklusive flextid, övertid, semester och säkerhetsgodkännande.
  • T&A-mjukvarumodulen kan antingen användas fristående eller kopplas till passerkontroll.
  • Modulen är skalbar för företagsvida processer som exempelvis lagstadgade, kontraktsmässiga och tariffrelaterade villkor du själv definierar.
  • Den kan programmeras så att den blir specifik för dina verksamhetsprocesser utan extra kostnad.
  • Systemet låter din personal ansöka om semester, logga tidkort på distans och göra rättelser direkt via en webbklient eller smarta mobiler, vilket ger ännu större administrativa besparingar.
  • Det kan säkerställa efterlevnaden av arbetstidslagstiftningen.