dormakaba

Utrymningsterminal EDO-100

EDO-100 är en ny generations utrymningsterminal som visuellt markerar en öppningsbar nödutgång. Terminalen är utrustad med en nödknapp som används vid en nödsituation. Om dörren är låst trycks nödknappen in och dörren låses upp samtidigt som en siren varnar för att dörren öppnats. Låsöppningen kan ställas in med en tidsfördröjning på upp till maximalt 10 sekunder.

  • Nödknapp att trycka på för att öppna dörren
  • Utökad funktionalitet
  • Integrerad kortläsare för systemanvändning
  • Behörigt tillträde via integrerad kortläsare
  • Övervakning av komponenter och dörrmiljö
  • Integrerad systemkontroll
  • Kommunikation med externa system
  • Förlängd drift med inbyggd batteribackup
  • Visuella signaler för variabel status
  • Modern design
Ladda ner

Produktdetaljer

EDO-100 övervakar nätspänningen och låser automatiskt upp dörren vid spänningsbortfall som t.ex. vid ett externt brandlarm. EDO-100 har även funktioner för testning och underhåll av dörrmiljön. I händelse av strömavbrott finns två inbyggda uppladdningsbara litiumbatterier som ger en förlängd drift till upp till 4 timmar. Terminalen har också inbyggd redundans för att säkerställa produktfunktionerna i en nödsituation.