Maskindirektivet & EN16005

Säkerhet från start till mål: Följ maskindirektivet med dormakaba

Säkerhet från start till mål

Missade krav och bristande efterlevnad av Maskindirektivet kan få allvarliga konsekvenser, från personskador till förseningar och oplanerade utgifter. Efter över tio år med EN16005, som reglerar säkerhet vid användande av maskindrivna dörrar, är det tydligt att kunskapen om kravställningarna fortfarande är låg. 

Vad är Maskindirektivet och EN 16005?

Inom EU betraktas automatiserade dörrar som maskiner och en dörrautomatik som en delvis fullbordad maskin, enligt Maskindirektivet. EN 16005, den harmoniserade standarden för maskindrivna dörrar, introducerades 2013 och fastställer säkerhetskraven för dessa dörrar. Följer man standarden uppfyller man kraven för hälsa och säkerhet, vilket är en väsentlig del av CE-märkningen.

Säkerhet i fokus med EN 16005

Säkerhetskraven för maskindrivna dörrar regleras strikt i EN 16005. Dessa dörrar måste utrustas med skräddarsydda säkerhetslösningar beroende på den miljö de installeras i. EN 16005 adresserar alla väsentliga risker och riskfyllda situationer, vilket gör det möjligt att förebygga olyckor. Genom att efterleva standarden säkerställs inte bara säkerheten utan också överensstämmelse med Maskindirektivet och därmed CE-märkningen.

Ansvar i varje led av installationen

Den som installerar en dörrautomatik anses, enligt Maskindirektivet, bygga en maskin och är ansvarig för riskanalys och dokumentation. Det är därför avgörande att redan från början planera för rätt säkerhetslösningar baserat på miljön där dörren installeras. 

Ekonomiska risker av bristande efterlevnad av maskindirektivet

Förseningar och oplanerade utgifter på grund av brister i efterlevnad av Maskindirektivet kan bli kostsamma. Genom att projektera korrekta säkerhetslösningar från början undviks risk för dyra viten och problem vid besiktningen. Att samarbeta med säkerhetsexperter tidigt i projekteringsfasen blir därmed avgörande för att undvika ekonomiska och säkerhetsrelaterade konsekvenser.

Rådgivning och stöd från dormakaba

Hos dormakaba erbjuder vi inte bara produkter utan också rådgivning. Vårt projekteringsteam fungerar som en partner för fastighetsägare, arkitekter, säkerhetskonsulter, installatörer och projektledare. Genom att granska kraven inom Maskindirektivet och andra aspekter som tillgänglighet och brandsäkerhet erbjuder vi kostnadseffektiva helhetslösningar för att möta alla krav.

 

 

Projekteringsstöd för framgångsrika byggprojekt

Vill du få rådgivning genom hela byggprocessen?

Höga krav på tillgänglighet och utrymningsmöjligheter är en stor utmaning i många byggprojekt. Byggregler, miljökrav och regelverk kan vara svårtolkade och det är lätt att små missar kan få konsekvenser i projektet. Vi stöttar ditt team i det systematiska specifikationsarbetet så att du du kan känna dig trygg genom hela projektet.