Mobile access - tillträde med smartphone

  • 1/1

Produktsammanfattning

Med dormakaba mobile access är du alltid på den säkra sidan: Ge personer enkelt och flexibelt tillträde med mobiltelefonen utan att göra eftergifter rörande säkerheten.

Genom dormakaba mobile access integrerar du dörrar med eller utan förbindelse med ett nätverk i din passerlösning – enkelt, effektivt och säkert. Förutom säkerhet har användarkomfort en stor betydelse: Genom dormakaba mobile access ges enkelt tillträdesrättigheter till avlägsna utrymmen eller infrastrukturanläggningar, om sådana behövs på platsen. Exempelvis en montör kan enkelt via sin mobiltelefon eller en app begära den nödvändiga tillträdesrättigheten och få den omgående till sin smarttelefon.

Produktinformation
  • Användning av mobiltelefon som passermedia minskar problemen och sparar tid som rör tappade eller glömda passermedier.
  • Det är en säkerhetsvinst även för avlägsna etableringsorter och utrymmen.
  • Det skapar transparens och säkerhet att administrera behörigheter centralt i dormakabas lösning.
  • Behörigheter ges via mobiltelefonnätet i en säker process.
  • Det krävs ingen lokal programmering, vilket normalt krävs om det saknas en nätverksförbindelse.
  • Händelser från dörren, såsom status och passager överförs via mobiltelefonen till dormakabas passerlösning.
Produktnedladdningar

Vill du veta mer?