Produktsammanfattning

Med dormakaba mobile access är du alltid på den säkra sidan: Ge personer enkelt och flexibelt tillträde med mobiltelefonen utan att göra eftergifter rörande säkerheten.

Genom dormakaba mobile access integrerar du dörrar med eller utan förbindelse med ett nätverk i din passerlösning – enkelt, effektivt och säkert. Förutom säkerhet har användarkomfort en stor betydelse: Genom dormakaba mobile access ges enkelt tillträdesrättigheter till avlägsna utrymmen eller infrastrukturanläggningar, om sådana behövs på platsen. Exempelvis en montör kan enkelt via sin mobiltelefon eller en app begära den nödvändiga tillträdesrättigheten och få den omgående till sin smarttelefon.

Produktinformation

  • Användning av mobiltelefon som passermedia minskar problemen och sparar tid som rör tappade eller glömda passermedier.
  • Det är en säkerhetsvinst även för avlägsna etableringsorter och utrymmen.
  • Det skapar transparens och säkerhet att administrera behörigheter centralt i dormakabas lösning.
  • Behörigheter ges via mobiltelefonnätet i en säker process.
  • Det krävs ingen lokal programmering, vilket normalt krävs om det saknas en nätverksförbindelse.
  • Händelser från dörren, såsom status och passager överförs via mobiltelefonen till dormakabas passerlösning.

Applikationer

 

Tillträde för personal

Med mobile access får personalen tillträde till arbetsplatsen med sin mobiltelefon. Tack vare Mobile access funktionen kan nya rättigheter skickas ut till personer som är på resa. 

 

Efter ordinarie arbetstid

Med Mobile Access är det inga problem att tilldela tillträde utanför ordinarie arbetstid. Oavsett om det gäller leveranser, städning eller konferens så är det enkelt att tilldela rättigheter i förväg. Tillträdesrättigheterna skickas till användarens smartphone, som används för inpassering.

 

Snabb tilldelning av passagerättigheter

Med Mobile Access får de anställad tillträde med sin smartphone. Tack vare Mobile Access överförs rättigheter enkelt till den som är på resa. Besökande kollegor från andra kontor får enkelt sina inpasseringsrättigheter skickade till sin mobiltelefon medan de är på väg till er. 

 

Service och underhåll

Vid planerat service arbete i serverrummet, kan ni i förväg skicka ut passagerättigheter för den överenskomna servicetiden. Mobile Access ger er exakt överblick när och hur länge serviceteknikern har tillträde. Det är också enkelt att förändra, förlänga eller minska tillträdesrättigheterna. 

 

Användningsområde:

  • Kontor som delas av flera
  • Tillträde till parkering
  • Extern säkerhetspersonal
  • Utbildning och konferens


Hittar du inte det du letar efter?

Kontakta oss