Produktsammanfattning

Ett typiskt passersystem innehåller ett antal uppkopplade (nätverksanslutna) och stand-alone (ej kabelanslutna) dörrar. Även om de senare håller nere kostnaden och besväret med att dra kablar så ökar arbetsbördan, eftersom operatören måste ta sig till varje dörr för att manuellt uppdatera tillträdesrättigheter eller ladda upp dörrens historik.

CardLink löser detta problem eftersom det förenklar uppdateringsprocessen för tillträdesrättigheter på ej anslutna enheter och håller därmed driftskostnaderna nere. Istället för att uppdatera tillträdesrättigheterna manuellt för varje dörr så programmeras användarnas passerkort med information om vilka dörrar de får öppna. Användarna uppdaterar sina rättigheter på läsare de passerar, oftast installerade  på strategiska platser, t.ex. vid personalingången, i hisslobbyn eller i matsalen.

För att minska säkerhetsrisken om ett passerkort tappas bort eller blir stulet kan tillträdesrättigheter delas ut för kortare tidsperioder, t.ex. i två timmar för besökare och åtta timmar för anställda. Dessa tillträdesrättigheter ”valideras” dessutom automatiskt vid uppdateringsläsaren var gång kortinnehavaren passerar in i lokalerna, och valideringen tas sedan bort när han eller hon passerar ut.

Produktinformation

  • Passersystemet hanterar både uppkopplade (nätverksanslutna) och stand-alone låsenheter.
  • Information om personalen och deras behörigheter behöver endast läggas in en gång i systemet, istället för separat i varje låsenhet.
  • Behörigheter dokumenteras permanent så att du kan ta fram dem när som helst i framtiden.
  • Driften blir bekväm eftersom individuella behörigheter lagras direkt i mediet.
  • Dörrarna kräver ingen kabeldragning eftersom instruktionerna lagras i användarnas passerkort.
  • Tillträdesbehörigheterna är tidsbaserade. Dörrar öppnar sig endast om det uppvisade passerkortet har rätt behörighet vid den tidpunkt då bäraren försöker passera in.
Access Control - CardLink

Hittar du inte det du letar efter?

Kontakta oss