dormakaba
People joined
Ett smart steg för smart tillträde

Dorma och Kaba går samman

Structure_wave
dormakaba Group

Dorma och Kaba blir dormakaba: Ditt förtroende är vår mest värdefulla tillgång.

Dorma och Kaba blir dormakaba - ett smart steg för smarta lösningar

Dorma och Kaba är nu dormakaba.  Vårt sammangående understryker vårt passionerade engagemang för dig, vår kund. Vi erbjuder produkter, lösningar och tjänster för säkert tillträde– nu från en enda leverantör. Med mer än 150 års erfarenhet står vi för säkerhet, hållbarhet och tillförlitlighet. Och med detta som grund vi vill fortsätta stå vid din sida som en kunnig partner. 

Smarta åtkomstlösningar till din belåtenhet

dormakaba city

Sammanslagningen till dormakaba ger dig en mängd mervärden i varje fas av vårt samarbete. Vi finns där som stöd för dig under alla utvecklingsfaser i ditt byggprojekt och erbjuder de bästa lösningarna för dina behov. Vårt mål är att utveckla produkter, lösningar och tjänster som gör livet lättare och säkrare för våra kunder och slutanvändare.

Med en närvaro i över 130 länder arbetar vi både globalt och lokalt – vi är där när du behöver oss. Vi känner till kraven på platsen, vi lyssnar på våra kunder och partner, vi ställer de rätta frågorna och överväger alla aspekter för att ta fram innovativa och tillförlitliga tillträdes- och säkerhetslösningar – allt som relaterar till dörrar och säkert tillträde till byggnader och utrymmen från en enda leverantör.

Dorma

Tidigt aktiv i byggprocessen – stark i verksamheter och tjänster inom nykonstruktion.

Kaba

Aktiv senare in byggprocessen – stark vid utbyte, uppgradering och projektverksamhet.

Vi kan nu erbjuda dig ett utökat och omfattande utbud av tjänster och lösningar inom säkerhet och tillträde. Vi finns där för dig varhelst du behöver innovativa och tillförlitliga tillträdes- och säkerhetslösningar – i hotell, butiker, sportarenor, flygplatser, sjukhus, i hemmet eller på kontoret.

Door HardwareDormaKaba
Dörrstängarex
Byggnadsvarorx
Nödutgångar + räddningsvägarx
Entrance Systems
Ingångssystem (automatiska dörrar)x
Entré och Tillträdeskontrollx
Electronic Access & Data
Elektronisk Passerkontrollx
Workforce Managementx
Services
Service + installationx
Master Key Systems
Cylindrar + lås (mekaniska/mekatroniska)xx
Digitala/elektroniska låsxx
Lodging Systems
Lodgingprodukter (Hotellås)x
Safe Locks
Säkerhetslåsx
Interior Glass Systems
Inredningsglasprodukterx
Key Systems
Nyckelsystemx
Movable Walls
Flyttbara väggarx