dormakaba
Service. Voor uw gemoedsrust.

Vouwdeuren

1.     Activeer de deur om deze te openen, plaats het testobject in de deuropening en controleer of de deur open blijft.
2.     Verwijder het testobject uit de deuropening, na korte tijd moet de deur sluiten.

Algemene opmerkingen

  • Controleer of er geen risico's kunnen ontstaan door breken, scheren, stoten en trekken. 
  • Controleer of de openings- en sluitsnelheid het risico op een botsing niet verhoogt.
  • Controleer of de vingerbeschermers goed vastzitten en goed worden onderhouden.
  • Controleer of het deurgebied geen gevaar voor struikelen of wegglijden oplevert.
  • Controleer alle deuren op correcte waarschuwing en informatieborden.
  • Controleer de positie en beveiliging van barrières
  • Controleer de werking van elke handmatige of afstandsbediening.
  • Controleer op objecten die voor afleiding kunnen zorgen en obstructies in de buurt van de deuren.
  • Controleer alle deurpanelen op gebroken/gescheurd glas.
  • Controleer of alle apparatuur en bekabeling stevig vastgezet is.

Als u vragen hebt over één van de bovenstaande items, neem dan contact op met onze dormakaba serviceafdeling. Veiligheidsvoorzieningen voor alle deuren moeten ten minste eenmaal per jaar door een gecertificeerde technicus worden gecontroleerd.
Indien u een probleem heeft dat u niet kunt verhelpen, schakelt u de deur uit en belt u dormakaba op 070-23 35 97.