dormakaba
Service. Voor uw gemoedsrust.

Carrouseldeuren

Draaideur Activering en veiligheid
bij deuren met een binnendiameter van 3.000 mm of minder.

Carrouseldeuren componenten:

Revolver_Guide

Veiligheidscomponenten
Er worden twee types gebruikt:

1. Drukschakelaars, geactiveerd door fysiek contact
2. Sensoren, geactiveerd door aanwezigheid in de detectiezone

Opmerking: Voor het testen van de veiligheidssensoren raden wij het gebruik van de goedgekeurde testobjecten CA & CB zoals beschreven in EN 16005 aan.  Als er extra veiligheidsvoorzieningen zoals een centrale kernsensor zijn aangebracht, raadpleegt u de testinstructies in Fig2a hieronder.

Test de deurveiligheid

Deurstijlsensor (indien gemonteerd):

 • Plaats het testobject CA bij het bedienen van de deur in positie A volgens figuur 1 en controleer of de deur stopt zonder het testobject aan te raken.
 • Herhaal dit met het testobject in positie B.
Fig_1

Vloerrail drukschakelaar voor elk deurblad:

 • Plaats het testobject CB bij bediening van de deur in de positie zoals aangegeven in figuur 2.
 • De veiligheidslijst moet het testobject aanraken en de deur blokkeren.
Fig_2

Aanwezigheidssensor voor elk deurblad:

 • Plaats de testobjecten CA & CB bij het bedienen van de deur in de positie zoals getoond in Fig 2a.  De veiligheidssensor moet het testobject CA detecteren en de deur vertragen of stopzetten, zonder contact met deurblad, om het object CB te testen.
Fig_2a

 Uiteinden (buitenzijde) van elk deurblad:

 • Plaats het testobject CB bij deurwerking in de positie volgens afb. 3.  De veiligheidslijst moet het testobject raken en de deur, zonder contact met deurblad, blokkeren. 
Fig_3

Test deurstijl drukschakelaar (vaste paneel):

 • Druk, terwijl de deur in werking is, op positie A van de voorste deurstijlbuffer overeenkomstig figuur 4 en controleer of de deur stopt.
 • Herhaal de test in positie B
Fig_4

Automatische werking:

 • Test de werking van de deur door naar de deur toe te lopen, die moet starten met draaien om de versnelling tot de normale bedrijfssnelheid te laten draaien, wanneer u op minimaal 1000 mm van de deurinstap verwijderd bent (fig. 5)
 • De deur moet voldoende lang blijven draaien om de gebruiker volledig door de deur te laten gaan.
 • Herhaal voor andere ingang.
Fig_5

Handmatige bediening:

 • Test met stilstaande deur door de deur in de draairichting te duwen (afb. 6)
 • De deur moet voldoende lang blijven draaien om de gebruiker volledig door de deur te laten gaan.
Fig_6

"Power Assisted" bediening:

 • Test door de deur in de draairichting te duwen (afb. 7)
 • Bij het wegnemen van de handdruk moet de deur stoppen.
 • Test door de deur in de draairichting te duwen (afb. 7)
Fig_7

Algemene testen:

 • Controleer of er geen gevaren zijn door beknelling, afschuiving, botsing en trekken.
 • Controleer of de deursnelheid het risico op een botsing niet verhoogt.
 • Controleer of het deurgebied geen gevaar voor struikelen of wegglijden oplevert.
 • Controleer alle deurpanelen op gebroken/gescheurd glas.
 • Controleer alle deuren op correcte waarschuwing en informatieborden.
 • Controleer de werking van de hand- of afstandsbediening.
 • Controleer de werking van alle noodstopknoppen indien aanwezig
 • Controleer op objecten die voor afleiding kunnen zorgen en obstructies in de buurt van de deuren.

Als u vragen hebt over een van de bovenstaande items, neem dan contact op met onze dormakaba serviceafdeling. Veiligheidsvoorzieningen voor alle deuren moeten ten minste eenmaal per jaar door een gecertificeerde technicus worden gecontroleerd.
Als u een probleem hebt dat u niet kunt verhelpen, schakelt u de deur uit en belt u dormakaba op 070-23 35 97.