dormakaba
Service. Voor uw gemoedsrust.

Automatische schuifdeuren

Schuifdeurbediening en veiligheidscontroles

Activering

Loop in een normaal tempo naar de deur toe.  De deur moet starten met te openen voordat u minimaal 1.000 mm van de deur bent.  Als de deur een vluchtweg is, geldt een minimum van 1.500 mm in de vluchtrichting.  Herhaal dit voor de andere zijde als de deur tweezijdig functioneert.

Veiligheid

Opmerking: voor het testen van de veiligheidssensoren raden wij aan een goedgekeurd testobject van 200 mm x 300 mm x 700 mm hoog te gebruiken om de veiligheid van de deur te testen zoals beschreven in de EN 16005-norm.  Activeer de deur om te openen, plaats het testobject in de deuropening, loop weg uit de deuropening en controleer of de deur open blijft.  Verwijder het testobject uit de deuropening, na korte tijd moet de deur sluiten.  Plaats het testobject bij sensoren die de deur bewegen direct onder de sensor. Wanneer de deur geactiveerd is, moet deze met een lagere snelheid worden geopend.

Energiebesparende schuifdeuren

 • Mogelijk niet uitgerust met de hierboven beschreven veiligheidsvoorzieningen
 • Vaak uitgevoerd met handmatige activeringscomponenten
 • Schuiven met lagere snelheden en met lagere kracht
 • Stopt in de openingsrichting wanneer deze wordt geblokkeerd en gaat verder nadat de blokkade is verwijderd.
 • Schuift weer open bij blokkade in de sluitrichting.

Algemene opmerkingen

 • Controleer of het deurgebied geen gevaar voor struikelen of wegglijden oplevert.
 • Controleer alle deurpanelen op gebroken/gescheurd glas.
 • Controleer alle deuren op correcte waarschuwing en informatieborden.
 • Controleer de positie en beveiliging van schermen en barrières.
 • Controleer de werking van de hand- of afstandsbediening en, indien aanwezig, de noodstopknop.
 • Controleer op objecten die kunnen afleiden en obstructies in de buurt van de deuren.
 • Controleer of alle apparatuur en bekabeling stevig vastgezet is.

Als u vragen hebt over één van de bovenstaande items, neem dan contact op met onze dormakaba serviceafdeling.  Veiligheidsvoorzieningen voor alle deuren moeten ten minste éénmaal per jaar door een gecertificeerde technicus worden gecontroleerd.

Als u een probleem hebt dat u niet kunt verhelpen, schakelt u de deur uit en belt u dormakaba op 070-23 35 97.