dormakaba
pic_Header_SustainabilityPage
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Onze verbintenis 

Wij zetten ons in om een duurzame ontwikkeling in onze gehele waardeketen te bevorderen, in overeenstemming met onze economische, ecologische en sociale verantwoordelijkheden ten opzichte van de huidige en toekomstige generaties. 
We streven naar een open, transparante dialoog met alle belanghebbenden om strategieën en acties te definiëren op basis van duidelijke doelstellingen en continue verbetering, en we brengen actief verslag uit over onze vooruitgang. 

Ons duurzaamheidskader  

We zijn ons bewust van de meest urgente wereldwijde uitdagingen, alsook van de toenemende vraag van onze klanten naar duurzamere producten. Om te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze samenleving en van onze klanten, zetten we duurzaamheid centraal in onze visie. Dit benadrukt onze verbintenis op lange termijn voor het bouwen aan een duurzamere industrie en toekomst. 

Ons duurzaamheidskader is gebaseerd op drie pijlers: mensen, planeet en partnerschappen. We zijn klaar en vastbesloten om actie te ondernemen voor een koolstofarme en circulaire economie, om onze mensen te stimuleren zodat zij hun volledige potentieel kunnen bereiken en om met anderen in onze waardeketen samen te werken om duurzame ontwikkeling te bevorderen. 

pic_Sustainability_wheel_500sq_07_NL

pic_Sustainability_1_KeyVisual

Onze benadering voor het vormgeven van een duurzame toekomst 

We tonen leiderschap op vele gebieden van duurzaamheid en stimuleren een duurzame ontwikkeling in de markt van toegangsoplossingen.  

Meer informatie

pic_Sustainability_2_GreenBuiling

We dragen bij aan groenere gebouwen 

We bieden milieu- en gezondheidsverklaringen voor producten aan, om transparantie te bieden met betrekking tot de mogelijke milieu- en gezondheidseffecten van onze producten.  

Download onze productverklaringen

pic_Sustainability_3_Report


Duurzaamheidsrapport 

We brengen jaarlijks verslag uit over de voortgang die we maken op het gebied van onze duurzaamheidsdoelen overeenkomstig de GRI-normen. 

Duurzaamheidsrapport

pic_Sustainability_4_Library

Duurzaamheidsbibliotheek 

In onze Documentbibliotheek vindt u onze belangrijkste documenten inzake duurzaamheid. 

Bezoek de bibliotheek