dormakaba
People joined
De stap naar slimme toegangsoplossingen

Deurdrangers dormakaba ITs 3B gecertificeerd

Een aantal deurdrangers van dormakaba zijn ITs 3B gecertificeerd. Wij zijn trots te kunnen melden dat onze deurdrangers ITS 96, ITS 96 FL, TS 93, TS 98 en TS 99 allen ITs 3B-certificeerd zijn. Hiermee laten wij zien dat onze toepassingen bijdragen aan een betere toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking. Deurdrangers zijn namelijk vaak onopvallend, maar dragen in hoge mate bij aan het gemak waarmee een deur geopend kan worden.

Bij de (her)ontwikkeling van gebouwen worden door de opdrachtgever en door de eindgebruiker steeds hogere eisen gesteld. Een gebouw dient voor iedereen optimaal toegankelijk te zijn. Vanuit de bouwwereld bestaat veel behoefte aan duidelijke aansturing over wat specifieke eisen van toegankelijkheid in een concrete situatie zijn. De Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITs) geeft concrete invulling aan deze behoefte. Gebouwen kunnen een ITs-keurmerk ontvangen. Aan elementen in of rondom een gebouw kan een ITs 3B-certificaat toegekend worden.

dormakaba heeft haar deurdrangers door de onafhankelijke certificeringsinstantie PBT (Ingenieurs- en Adviesbureau voor toegankelijk bouwen, Nederland) laten testen. In het kader van deze certificering zijn alle voornoemde deurdrangers positief beoordeeld en hebben het ITs 3B certificaat toegekend gekregen. De 3B’s staan voor Bereikbaarheid, Betreedbaarheid en Bruikbaarheid. Met deze certificering nemen wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en tonen wij aan dat dormakaba deuren opent, voor iedereen en binnen elk gebouwtype.