Projekteringsservice

Behöver du stöd i projekteringen av dormakabas produktportfölj? Kontakta oss på projektering.se@dormakaba.com eller ring oss på 031-355 20 00. 031-355 20 00 (knappval 3)

Projektering av dörr- och accesslösningar

Projekteringsavdelningen hos dormakaba består av dedikerade specialister med spetskompetens inom design, specifikation och installation av accesslösningar. Vi arbetar uteslutande med att stötta dig som arkitekt, byggkonsult, låssmed eller säkerhetskonsult under hela byggprojektet och med att skriva, editera eller granska specifikationer och dörrlösningar. Vårt mål är att hjälpa dig att säkerställa kostnadseffektiva helhetslösningar som lever upp till kund- och säkerhetskrav.

Projekteringsstöd för effektiva byggprojekt

Projekteringsteamet hos dormakaba är en organisation med spetskompetens inom lås och säkerhet på den svenska marknaden. Teamet har hög tillgänglighet, även vid kort varsel, och erbjuder stöd längs hela projekteringsarbetet. Vårt mål är att genom vår expertis bidra till effektivare projekt som redan i planeringen av dörrar tar hänsyn till den kompletta kravbilden som innefattar verksamhetsspecifika krav, byggnadsspecifika krav och myndighets- och lagkrav.

Så hjälper vi dig vid projektering av lås och dörrbeslagning

  • Framtagning av detaljerade dörrlösningar med komponentlista, anslutningsscheman och visualiseringar 
  • Tidseffektiv support med vår katalog över beprövade dörrlösningar (inklusive ritningar, anslutningsscheman och lista över komponenter)
  • Upprättande av dörrkort med beskrivning av dörrars enheter och beslag
  • Grafisk presentation av dörrlösningar på dina planritningar
  • Visualisering av detaljer, tillträdes- och säkerhetszoner
  • Rådgivande i tolkning av lagar och regler från myndigheter och försäkringsbolag gällande bland annat inbrottsskydd, tillgänglighet och utrymning
  • dormakaba produkter tillgängliga i BIMobject®
  • Personligt besök hos dig eller i byggnad aktuell för projektering 

Kontakta projektör eller föreskrivande säljare

Per

Per Enochsson

Project & Specifications Manager

T: 072 382 39 34

per.enochsson@dormakaba.com

Eero

Eero Laakso

Specifications writer

T: 076 024 06 01

eero.laakso@dormakaba.com

Oliver

Oliver Tavander

Specifications writer

oliver.tavander@dormakaba.com

Veronica

Veronica Renström

Specifications getter

veronica.renstrom@dormakaba.com

Agne

Agne Söderberg

Project & After Sales

T: 070 674 83 95

agne.soderberg@dormakaba.com