Projekteringsservice

Behöver du stöd i projekteringen av dormakabas produktportfölj? Kontakta oss på projektering.se@dormakaba.com eller ring oss på 031-355 20 00. 031-355 20 00 (knappval 3)

Projektering av dörr- och accesslösningar

Projekteringsavdelningen hos dormakaba består av dedikerade specialister med spetskompetens inom design, specifikation och installation av accesslösningar. Vi arbetar uteslutande med att stötta dig som arkitekt, byggkonsult, låssmed eller säkerhetskonsult under hela byggprojektet och med att skriva, editera eller granska specifikationer och dörrlösningar. Vårt mål är att hjälpa dig att säkerställa kostnadseffektiva helhetslösningar som lever upp till kund- och säkerhetskrav.

Vårt bidrag till effektiva byggprojekt

Projekteringsteamet hos dormakaba har spetskompetens inom lås och säkerhet på den svenska marknaden. Teamet har hög tillgänglighet, även vid kort varsel, och erbjuder stöd längs hela projekteringsarbetet. Vårt mål är att genom vår expertis bidra till effektivare projekt som redan i planeringen av dörrar tar hänsyn till den kompletta kravbilden som innefattar verksamhetsspecifika- och byggnadsspecifika krav samt myndighets- och lagkrav.

Så hjälper vi dig vid projektering av lås och dörrbeslagning

  • Framtagning av detaljerade dörrlösningar med komponentlista, anslutningsscheman och visualiseringar 
  • Tidseffektiv support med vår katalog över beprövade dörrlösningar (inklusive ritningar, anslutningsscheman och lista över komponenter)
  • Upprättande av dörrkort med beskrivning av dörrars enheter och beslag
  • Grafisk presentation av dörrlösningar på dina planritningar
  • Visualisering av detaljer, tillträdes- och säkerhetszoner
  • Rådgivande i tolkning av lagar och regler från myndigheter och försäkringsbolag gällande bland annat inbrottsskydd, tillgänglighet och utrymning
  • dormakaba produkter tillgängliga i BIMobject®
  • Personligt besök hos dig eller i byggnad aktuell för projektering 

Kontakta projektör eller föreskrivande säljare

Per
Per Enochsson

Försäljningschef Projekt & föreskrivande led

Veronica
Veronica Renström

Föreskrivande Säljare

Patrik
Patrik Berglöw

Föreskrivande Säljare

Agne
Agne Söderberg

Projektsäljare & Eftermarknad