dormakaba

exos 9300 – Hantering av behörigheter

Kraven för att hantera behörigheter är lika varierande som företagen själva. I exos tilldelar du behörigheter på ett strukturerat, företagsspecifikt sätt i enlighet med säkerhetskraven. Anställda, externa företag eller entreprenörer tilldelas behörigheter baserat på uppdrag, projekt eller avtalsrelationer. Med exos kan du planera behörigheter i förväg för att skapa flexibilitet och minimera administrationskostnaden. Det spelar ingen roll om anställda börjar eller slutar på företaget, om det sker organisatoriska förändringar eller om specifika områden måste vara tillgängliga från ett visst datum, t.ex. efter byggnadsarbeten.

Ladda ner

Produktdetaljer

  • Behörigheter kan organiseras centralt eller lokalt. Till exempel kan en nyanställd person i företaget tilldelas grundläggande behörigheter. Behörigheter för specifika områden eller platser tilldelas senare av respektive ansvarig person.
  • Anställda tilldelas rollbaserade behörigheter i enlighet med tjänst och ansvarsområden. Detta förenklar administrationen, skapar tydlighet och transparens och ökar säkerheten.
  • Systemet ger dig stöd i kartläggningsprocesser för att uppfylla rättsliga standarder (t.ex. LuftSiG, SOX, dataskyddsförordningen (GDPR)) och interna direktiv.