Produktsammanfattning

Företag outsourcar ofta uppdrag som städning, underhåll eller byggnadsarbeten till externa företag. Behörigheter för externa företag och interna anställda skiljer sig generellt sett inte åt – tillträde är däremot ofta kopplat till projekttiden. Med exos kan du lätt koppla behörigheter till ett projekt och fastställa en intern kontaktpunkt. Om slutförandedatum ändras justerar ansvarig person behörigheterna för alla anställda från externa företag med ett musklick. På så sätt garanteras automatiskt att inga externa personer får tillträde när projektet är slutfört.

Produktinformation

  • Förhandsregistrering för effektiv hantering. Projektledare registrerar sina projektmedlemmar (entreprenörer) via webben.
  • Automatiska e-postmeddelanden till entreprenörer med information om deras besök
  • När entreprenörerna kommer fram får de sina personliga passerkort som redan innehåller alla nödvändiga behörigheter. Behörigheten är kopplad till projekttiden
  • Webbaserat för minsta möjliga installations- och uppdateringsarbete, vilket minimerar cirkulations- och uppdateringskostnaderna
  • Anpassat efter dina processer
  • Registrering av närvarotid för entreprenörer ger stöd för bokföringskontroll
  • Foto via webbkamera som tillval, inklusive utskrift av passerkort
  • Integrerade processteg som exempelvis individualiserade kort, säkerhetsinstruktioner eller kontroll av svarta listor underlättar för medarbetarna i receptionen och ökar säkerheten
Kaba exos 9300 - Module Contractor

Hittar du inte det du letar efter?

Kontakta oss