dormakaba

dormakaba Wireless Gateway 90 40

Passage för dig – bekvämt och säkert
Wireless Gateway  90 40 ansluter trådlösa dormakaba dörrkomponenter till passersystemet. Den överför nya behörigheter till dörrarna via radio. Alla data skyddas med den senaste krypteringstekniken. Fristående dörrkomponenter kan på så sätt integreras i det kompletta passersystemet sömlöst.

Ladda ner

Produktdetaljer

Flexibel integrering

Enkel idrifttagning innebär att du kan integrera Wireless Gateway  90 40 i alla dormakaba passersystem – både i onlinemiljöer eller fristående miljöer. De utökar befintliga eller installerar nya passerlösningar snabbt, säkert och kostnadseffektivt.

Hantering – enkelt och smidigt

På några sekunder kan behörighet beviljas eller nekas, bekvämt från skrivbordet. Programmering på plats elimineras. För statusinformation som “Dörr öppen” eller “Låg batterinivå” kommer 90 40 att säkerställa så din administratör får omedelbar återkoppling.*

Wireless Gateway  90 40 är både lämplig för små och medelstora företag och för storskaliga installationer. Den används där en viss dörrövervakning krävs och ingen kabelanslutning är möjlig.

Möjliga situationer:

  • Historiska byggnader
  • Kontorsutrymmen, t. ex. med glasdörrar eller glasväggar eller eftermonterade passager