Produktsammanfattning

Dörrstyrenhet 91 25 är en smart och effektiv enhet för övervakning och styrning av dörrar i passagesystemet. Eftersom styrenhet 91 25 har olika driftläge, så stödjer den de flesta behov av konfigurationer. 

Produktinformation

 • Dörrstyrenhet 91 25 monteras inomhus på en DIN-skena. 
 • Till styrenheten kan två läsare anslutas. 
 • Den monteras skiljt från läsarna i säkert område, och möjliggör samlad kabeldragning i dörrens närmiljö. 
 • Tre utgående relä och fyra digitala ingångar finns, samt kan kompletteras med fler moduler för in och utgångar. 
 • Kommunikationen mellan styrenheten och läsarna är krypterad. 
 • Stöd för RFID-standarderna LEGIC prime och advant samt MIFARE Classic och DESFire.

Applikationer

Användningsområden

 • Vändkors
 • Persongrindar
 • Ytterdörrar och portar
 • Automatiska dörrar
 • Hissar
 • Parkeringsbommar
 • Entréer
 • Motorlås

dormakaba remote reader 91 25

Hittar du inte det du letar efter?

Kontakta oss