dormakaba

DORMA TP/TA Profiler

Dessa profiler ger maximalt skydd och effektiv tätning av de nedre glaskanterna. Dörrprofilerna underlättar installationen av extremt tunga och breda dörrar.

TP/TA-profilerna för dörrar och sidopaneler är samordnade med alla DORMAs basbeslag vad gäller design, mått och ytbehandling.

  • För tunga och breda dörrar
  • Särskilda säkerhets- och kvalitetsfunktioner
  • Enkel dörrjustering
  • Flexibel konstruktion
  • Korta leveranstider
Ladda ner

Produktdetaljer

Inbrottssäkra med inbyggda lås

De robusta basprofilerna skruvas växelvis fast från dörrens båda sidor med 150 mm avstånd. Detta gör det praktiskt taget omöjligt för obehöriga att montera loss profilen. Alla profiler är försedda med inbyggda lås, förberedda för profilcylindrar och med säkerhetsrosetter, eller förberedda för vissa typer av tillhållarlås.

Enkel dörrjustering utan att dörren behöver tas bort

Eftersom DORMAs TP/TA-profiler kläms och skruvas fast har de en stor fördel jämfört med andra system. Profilen kan justeras på plats såväl i höjd- som sidled, och därigenom enkelt anpassas efter ojämnheter i dörröppningen. Ingen håltagning i glaset krävs.

Material av hög kvalitet och gedigen yrkesskicklighet innebär att DORMAs TP/TA-profiler har de egenskaper som krävs för att motsvara även de strängaste krav.

Fördelar för användaren

  • Mycket hög inbrottssäkerhet.

Fördelar för arkitekten

DORMA TP/TA-designen passar för de flesta tillämpningar eftersom den erbjuder stor flexibilitet, maximalt skydd och effektiv tätning utmed den nedre glaskanten.

Fördelar för marknaden

Alla vanliga mönster och typer finns tillgängliga från fabrik. Även anpassade profiler kan tillhandahållas med kort varsel.

Fördelar för installatören

  • Enkel och snabb installation. Ingen bearbetning av glaset krävs, fast fixering. 

Product downloads

  • TP / TA 14.11.2017

    TP / TA CAD drawings- dwg, pdf