dormakaba

Nödutrymnings- och öppningsbehör avsedda för modullås

DEAK 901 - Nödbeslagsats

Nödbeslagssatsen är ett komplett kit med låshus DL 9197, utrymningsbehör DEA 901, plomberingstråd och klisterdekal.

Användningsområde för DEA

Utrymningsbehör för dörrar med låshus typ modul, med krav på nödutrymning. Låset öppnas med ett handgrepp och ger en säker utrymning. Utrymningsbehöret kan förses med plomberingstråd som brister vid öppning och markerar att låset nödöppnats. Levereras med skruv.

DEA 902 används med DL 7007, låscylinder och dörrtrycke. Detta ger en självlåsande funktion och återinrymning medges ej.

Funktionsbeskrivning

Utrymningsbehöret öppnar låset med ett handgrepp och ger en säker utrymning. Utrymningsbehör DEA 902 tillsammans med låshus DL 7007 ger en självlåsande funktion och återinrymning medges ej. Utrymningsbehöret kan förses med plomberingstråd som brister vid öppning och markerar att låset nödöppnats.

 

  • Uppfyller Svensk Standard SS EN 179
  • Rostfritt stål
  • Vändbart för vänster- resp. högerhängda dörrar
  • Ytbehandlingar: rostfritt stål - polerat, rostfritt stål - mattborstat
Ladda ner