dormakaba

Exit Pad

Exit Pad-serien omfattar dörrbladsmonterade nödutgångsenheter för dörrar i utrymningsvägar. dormakabas Exit Pad-sortiment innehåller produkter som monteras på dörrbladets yta. Regeln låses fast i ett slutbleck på dörrkarmen. Precis som våra panikbeslag PHA 2000 och PHB 3000 uppfyller Exit Pad-produkterna kraven enligt EN 179 för ytmonterade produkter utan anslutning till ett separat lås.

Tillämpning

Exit Pad-produkterna används i byggnader utan allmän gångtrafik. De personer som använder byggnaden förväntas känna till dess utgångar och deras beslag, vilket undanröjer sannolikheten att en paniksituation utvecklas. De uppfyller säkerhetskraven enligt EN 179.

Exit Pad på dörrar av härdat glas

Våra PHA 2000- och Exit Pad-beslag kan monteras på flera olika typer av glasdörrar. De erbjuder hög säkerhet och är enkla och tillförlitliga att använda. De är av hög kvalitet och har lång livslängd. 

Säker och pålitlig utrymning

Precis som våra panikbeslag PHA 2000 och PHB 3000 uppfyller Exit Pad-produkterna kraven enligt EN 179 för ytmonterade produkter utan anslutning till ett separat lås. Regeln låses fast i ett slutbleck på dörrkarmen.

Nödutgångsenheterna i dormakabas Exit Pad-serie har testats och certifierats enligt EN 179. Alla produkter uppfyller kraven i bilaga ZA till EN 179 och är därför berättigade att förses med EU-märkningen för överensstämmelse.

 • Inga synliga infästningar
 • Förbindelsestänger med metallhölje
 • Extern montering med dormakabas trycke eller vred
 • Vänster-/högerhängt
 • Universell användning av dormakabas externa PHT-beslag
 • Enkla att montera
 • Vänster-/högerhängt
 • Inga synliga infästningar
 • Olika låsningsalternativ
 • Snabb och enkel montering
 • Även för dörrar i helglas- och ramkonstruktioner
 • För horisontella och vertikala låsenheter
Ladda ner

Dokument