dormakaba inför gratis mensskydd för att stärka jämställdheten på sina svenska kontor

Vi tar ett nytt steg i vårt engagemang för jämställdhet och inkludering genom att införa abonnemangstjänsten “Period Pack” på våra svenska kontor. Initiativet kring gratis mensskydd är en del av dormakabas bredare engagemang för jämställdhet och inkludering.

“Lås- och säkerhetsbranschen är idag kraftigt mansdominerad. För att nå vår fulla potential inom produktivitet, effektivitet och innovationsförmåga behöver vi som företag och som bransch locka till oss talanger från hela samhällsspektrumet, säger Clara Karpfors, HR Manager Sverige på dormakaba.

Med införandet av gratis mensskydd kommer dormakaba att tillhandahålla mensprodukter, såsom bindor och tamponger, på sina kontor. Syftet är att säkerställa att medarbetarna har enkel tillgång till nödvändiga hygienprodukter på arbetsplatsen och att de kan hantera sin menstruation utan hinder eller obehag.

”Enligt en undersökning från Akademikerförbundet SSR har menstruation en påtaglig påverkan på kvinnors arbetsliv, där var femte kvinna har varit hemma från jobbet på grund av mensrelaterade problem. Genom att tillhandahålla vilorum, möjligheten till hemarbete och tillgång till gratis, lättillgängliga mensprodukter vill vi underlätta för våra kvinnliga medarbetare och visa att vi tar deras behov på allvar. Menstruation är en viktig aspekt att ta hänsyn till när det gäller att utveckla en god och produktiv arbetsmiljö för kvinnor. Det här är också ett viktigt steg i att minska stigmat kring något så naturligt som mens” säger Clara.

dormakaba strävar efter att öka jämställdheten inom företaget och har tydliga mål för att förbättra mångfalden och könsfördelningen i organisationen. Enligt hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2021/22 utgjorde kvinnor 29% av den totala arbetskraften. På chefspositioner var andelen 20%, en ökning från föregående år.

”Vårt koncernövergripande mål för 2021/22 är att förbättra könsfördelningen i vår organisation så att en av tre chefer är kvinnor år 2027. Vidare önskar vi att öka andelen kvinnor i successionsplaneringen för seniora chefspositioner till 25%,” säger Clara Karpfors.

Vill du veta mer?
Presskontakt:
Inga Hedman
Head of Marketing Communications
T: +46 (0) 702 09 76 20
inga.hedman@dormakaba.com