Mekaniska lås fortsätter att spela en nyckelroll

I takt med den snabba omställningen till elektroniska låslösningar och digitala passersystem kan man givetvis undra om den mekaniska låscylindern snart spelat ut sin roll. Faktum är att detta är långt ifrån sanningen. Då man i de flesta installationer önskar att behålla alternativet att låsa manuellt, ingår oftast mekaniska cylindrar i dagens elektroniska system. Dessutom finns det åtskilliga säkerhetsskäl för fortsatt användning av mekaniska lösningar. Det gör att det idag satsas mer på utvecklingen av kvalitativa mekaniska låssystem – med utökad funktionalitet – än på länge.

– Jag tycker att det finns en klar parallell till 80-talet, när de första elektromekaniska låscylindrarna lanserades. Redan då trodde man att tiden för mekaniska låssystem var förbi och att elektromekaniska lås skulle ta över helt, berättar Lars Lindblom, Product Manager Scanbalt på dormakaba. Det blev en klar trend i branschen att den mesta utvecklingen ägnades åt elektromekaniska system och väldigt lite åt mekaniska lås. Men efter ett tag såg man att de mekaniska lösningarna fortsatte att spela en central roll på marknaden och snart satsade både vi och våra konkurrenter på att utveckla bättre och mer förfinade mekaniska låssystem igen.

– Faktum är att dormakabas försäljning av mekaniska lås fortsatt lika starkt och till och med vuxit vissa år, förtydligar Per Hammarström, Product Marketing Manager Scanbalt. Som helhet ökar faktiskt marknaden för mekaniska cylindrar. Det är inte alls så att elektroniska lås tagit över helt.

 

Goda säkerhetsskäl
Med ett internationellt perspektiv är det tydligt att cyberattacker och andra hot gör att man i större utsträckning ställer krav på högsäkerhetsinstallationer. – Här har mekaniska lås stora fördelar jämfört med rent elektroniska lösningar, förklarar Lars Lindblom. Kunderna väljer att lita till mekaniska lösningar för att manuellt kunna säkra att rätt personer får access. Detta gäller viktig infrastruktur, kraftverk, myndigheter och militära byggnader, men även privata aktörer som serverhallar och många andra företag. Här väljer man inte elektroniska lösningar just på grund av hotbilden.

Även känslor bakom
Elektroniska system har många fördelar, inte minst bekvämlighetsmässigt. Det är bara att slå igen dörren så är det låst. Men hur kan man vara säker på att det verkligen är låst? – Med ett godkänt mekaniskt lås gör du en medveten fysisk handling när du låser dörren med nyckeln och ser att regelkolven går in i karmen. Så är den saken klar, säger Lars Lindblom. Med elektroniska lösningar upplever man inte samma förvissning om att det verkligen är låst och ofta måste användaren känna efter för att se till att det verkligen är låst. Detta innebär ett extramoment som gör att man lika gärna hade kunnat ha ett mekaniskt lås. Dessutom är det en del att tänka på med elektroniska system: Är allt uppdaterat till senaste programversion? Är appen i telefonen uppdaterad? När behöver batteriet bytas? Allt detta göra att många på helt känslomässiga grunder fortsätter att välja mekaniska låssystem för att känna sig trygga.

Fortsatt stark utveckling
Med en given plats för mekaniska cylindrar även i elektroniska lösningar, går utvecklingen för mekaniska lås fortsatt starkt – inte minst på dormakaba där man länge satsat på de högkvalitativa lösningar som kunderna efterfrågar, med högre säkerhet och nya funktionaliteter. – dormakaba expert plus är utan tvekan den typen av lösning, med vändbar nyckel som gör dem mer användarvänliga och extremt högt manipulationsskydd som gör dem otroligt motståndskraftiga och säkra, säger Per Hammarström. Ett annat bra exempel är dormakaba pextra+, med flexfunktion som gör att cylindern kan omprogrammeras rent mekaniskt och det går att göra nya nycklar utan att byta låscylindern, vilket gör produkten till en väldigt hållbar investering över tid.

12 års garanti utökad till 20 år
Satsningen på premiumsystem som erbjuder oöverträffad kvalitet har verkligen bevisat sig. – Faktum är att med dormakaba expert plus har vi under många år erbjudit 12-års funktionsgaranti vid tecknande av serviceavtal med en av oss licensierad servicestation. Då reklamationer i princip har uteblivit utökar vi garantitiden till hela 20 år. Vem vet? Fortsätter det så här kanske vi så småningom utökar garantitiden ytterligare, avslutar Per Hammarström.

Det optimala cylinderkonceptet

expert plus

expert plus är ett låssystem med extremt hög säkerhet och kvalité. Den ­användarvänliga och vändbara nyckeln fulländar konceptet! Precisionscylinder med mycket högt dyrkmotstånd och lång livslängd. expert plus är ett modulsystem där modulcylindern enkelt kan skiftas mellan olika typer av cylinder­hus för att skapa flexibilitet och ekonomi. Integrerbar med dormakabas elektroniska lås och passagesystem. En lösning med extremt hög säkerhet och användarvänlighet för mindre till stora låssystem. Möjlighet till 20 års funktions­garanti på låscylindern. Patent på nyckel och cylinder till 2033.

Den flexibla och juridiskt skyddande cylinderserien

pextra+

pextra+ är en funktionssäker och hållbar lösning för tuffare miljöer. Med den innovativa Flexfunktionen är det möjligt att tillverka en ny uppsättning nycklar som, så snart de används, gör de borttappade obrukbara. Möjlighet till Servicefunktion (SAT) ger dig tillfälligt tillträde på dina villkor, utan att kompromissa om säkerheten. Nycklarna kan endast tillverkas av licensierad låssmed. Cylindern bygger på väl beprövad och funktionssäker teknik med hög livslängd. pextra+ har förhöjt dyrk- och manipulations­skydd och är anpassde för de flesta typer av applikationer. En hållbar lösning med hög säkerhet för lite tuffare miljöer och objekt med såväl mindre som stora verksamheter. Patent på nyckel och cylinder till 2032.