dormakaba Låssystem

dormakaba låssystem finns i olika koncept som är utvecklade för den nordiska marknaden. De uppfyller de olika krav som kan ställas på ett låssystem samtidigt som de ger största möjliga skydd och drift­­säkerhet. Respektive koncept har ett mycket brett sortiment och innehåller såväl godkända cylindrar som ­bascylindrar och special­cylindrar för de flesta behov.

Välj koncept

Välj det koncept som passar bäst för era behov och ändamål. Faktorer som spelar roll är total ekonomi och livslängd. Här är våra koncept med sina unika egenskaper starka utmanare på marknaden.

Det optimala cylinderkonceptet

expert plus

expert plus är ett låssystem med extremt hög säkerhet och kvalité. Den ­användarvänliga och vändbara nyckeln fulländar konceptet! Precisionscylinder med mycket högt dyrkmotstånd och lång livslängd. expert plus är ett modulsystem där modulcylindern enkelt kan skiftas mellan olika typer av cylinder­hus för att skapa flexibilitet och ekonomi. Integrerbar med dormakabas elektroniska lås och passagesystem. En lösning med extremt hög säkerhet och användarvänlighet för mindre till stora låssystem. Möjlighet till 20 års funktions­garanti på låscylindern. Patent på nyckel och cylinder till 2033.

Den flexibla och juridiskt skyddande cylinderserien

pextra+

pextra+ är en funktionssäker och hållbar lösning för tuffare miljöer. Med den innovativa Flexfunktionen är det möjligt att tillverka en ny uppsättning nycklar som, så snart de används, gör de borttappade obrukbara. Möjlighet till Servicefunktion (SAT) ger dig tillfälligt tillträde på dina villkor, utan att kompromissa om säkerheten. Nycklarna kan endast tillverkas av licensierad låssmed. Cylindern bygger på väl beprövad och funktionssäker teknik med hög livslängd. pextra+ har förhöjt dyrk- och manipulations­skydd och är anpassde för de flesta typer av applikationer. En hållbar lösning med hög säkerhet för lite tuffare miljöer och objekt med såväl mindre som stora verksamheter. Patent på nyckel och cylinder till 2032.