dormakaba Wireless Gateway 90 40

  • dormakaba Wireless Gateway 90 40

    1/1dormakaba Wireless Gateway 90 40

  • dormakaba Wireless Gateway 90 40

Produktsammanfattning

Passage för dig – bekvämt och säkert
Wireless Gateway  90 40 ansluter trådlösa dormakaba dörrkomponenter till passersystemet. Den överför nya behörigheter till dörrarna via radio. Alla data skyddas med den senaste krypteringstekniken. Fristående dörrkomponenter kan på så sätt integreras i det kompletta passersystemet sömlöst.

Produktinformation

Flexibel integrering

Enkel idrifttagning innebär att du kan integrera Wireless Gateway  90 40 i alla dormakaba passersystem – både i onlinemiljöer eller fristående miljöer. De utökar befintliga eller installerar nya passerlösningar snabbt, säkert och kostnadseffektivt.

Hantering – enkelt och smidigt

På några sekunder kan behörighet beviljas eller nekas, bekvämt från skrivbordet. Programmering på plats elimineras. För statusinformation som “Dörr öppen” eller “Låg batterinivå” kommer 90 40 att säkerställa så din administratör får omedelbar återkoppling.*

Produktnedladdningar

Vill du veta mer?