dormakaba utbyggnadsmodul 90 31

  • dormakaba extention module 90 31

    1/1dormakaba extention module 90 31

  • dormakaba extention module 90 31

Produktsammanfattning

Med utbyggnadsmodulen kan befintliga installationer byggas ut utan att kostnadsintensiv kabeldragning behövs. Utbyggnadsmodulen kan användas när styrenheten kräver fler binära ingångar eller reläutgångar än vad som finns tillgängligt.

Produktinformation

Funktionalitet
Utbyggnaden sker med en enkel anslutning av utbyggnadsmodulerna till styrenheten. Detta innebär att antalet ingångar vid passagepunkten kan ökas.

Användningsområde

  • Utökad dörrkontroll
  • Hisskontroll
  • Fönsterövervakning

Vill du veta mer?