dormakaba remote reader 91 15

 • dormakaba remote reader 91 15 (1)

  1/3dormakaba remote reader 91 15 (1)

 • dormakaba remote reader 91 15 (2)

  1/3dormakaba remote reader 91 15 (2)

 • dormakaba remote reader 91 15 (3)

  1/3dormakaba remote reader 91 15 (3)

 • dormakaba remote reader 91 15 (1)
 • dormakaba remote reader 91 15 (2)
 • dormakaba remote reader 91 15 (3)

Produktsammanfattning

Dörrstyrenhet 91 15 kan tillsammans med läsaren användas som online-underterminal för alla typer av passagelösningar. Kombinationen är alltid online och ger tillsammans med en styrenhet ökad säkerhet inom företaget. Konstruktionen med delat montage mellan dörrstyrningen och läsarenheten ger en dörrnära kabeldragning och möjliggör kommunikation i säkra områden. Läsaren har ett maximalt skydd mot manipulation.

Produktinformation
 • Dörrstyrenhet 91 15 kan installeras på en DIN-skena. Den anslutna dormakaba läsaren överför datan till dörrstyrenheten via en krypterad förbindelse. Den kontrollerar datan, beslutar om tillträdet samt styr och övervakar passagepunkten.
 • Den separata läsaren monteras enkelt vid den aktuella passagepunkten.
 • Kommunikationen är krypterad.
 • Medarbetarna identifierar sig med sin RFID-bricka vid registreringsenheten. Användningen sker utan fysisk kontakt.
 • Läsaren indikerar med både visuell och akustisk signal beslutet om tillträde till användaren.
 • Olika driftlägen ger en optimal integrering i de olika dormakaba-systemen.
 • Stöd för RFID-standarderna LEGIC prime och advant samt MIFARE Classic och DESFire.
 • Installationen är enkel.

Vill du veta mer?