dormakaba dörrstyrenhet 91 25

  • dormakaba remote reader 91 25

    1/1dormakaba remote reader 91 25

  • dormakaba remote reader 91 25

Produktsammanfattning

Dörrstyrenhet 91 25 är en smart och effektiv enhet för övervakning och styrning av dörrar i passagesystemet. Eftersom styrenhet 91 25 har olika driftläge, så stödjer den de flesta behov av konfigurationer. 

Produktinformation
  • Dörrstyrenhet 91 25 monteras inomhus på en DIN-skena. 
  • Till styrenheten kan två läsare anslutas. 
  • Den monteras skiljt från läsarna i säkert område, och möjliggör samlad kabeldragning i dörrens närmiljö. 
  • Tre utgående relä och fyra digitala ingångar finns, samt kan kompletteras med fler moduler för in och utgångar. 
  • Kommunikationen mellan styrenheten och läsarna är krypterad. 
  • Stöd för RFID-standarderna LEGIC prime och advant samt MIFARE Classic och DESFire.

Vill du veta mer?