Produktsammanfattning

Ett välplanerat passersystem består av online-lås (trådbundna), fristående (icke trådbundna) elektroniska lås och ett antal mekaniska lås, ofta installerade i sekundära dörrar eller som förbikoppling av elektroniska lås vid nödsituationer.

Men hur behåller du översikten, speciellt i en stor organisation, över vem som har vilken typ av behörighet (elektroniskt kort eller mekanisk nyckel) till varje dörr?

Med exos kan du hantera mekaniska nycklar vid sidan av id-kort med hjälp av vår effektiva MKS-modul (Master Key System = huvudnyckelsystem). Du får en tydlig översikt och kan övervaka vem som har en nyckel och/eller ett kort till vilken dörr.

Produktinformation

  • Översikt över mekaniska nycklar och låscylindrar med passagekontroll. Du kontrollerar inte bara alla dörrar utan även alla medier, från anställdas passerkort till huvudnyckeln – inklusive alla behörigheter.
  • När du tilldelar en person statusen “tillträde nekas” säkerställer du att personen i fråga varken har behörigheter eller nyckel
  • Med dormakaba smarta nyckel (reversibel nyckel-RFID-kombination) tilldelar du nyckel och elektroniska behörigheter i ett enda steg
  • Lätthanterlig procedur. Importera bara alla relevanta data från ditt mekaniska eller mekatroniska låssystem och spara tid på idrifttagning.
  • Skapa kvitton och utvärderingar med en knapptryckning.
  • Automatisk påminnelse till användare om att lämna tillbaka sina nycklar vid en viss tid.
  • Rollbaserade uppgifter efter kompetenser och tjänst ökar säkerheten och säkerställer effektiva processer
  • Komplett spårning av data när som helst, vilket innebär att du kan fastställa vad som hände med en viss nyckel, t.ex. om någon har betalat en depositionsavgift för en nyckel osv.
Passerkontroll - Mekanisk nyckelkontroll

Hittar du inte det du letar efter?

Kontakta oss