Produktsammanfattning

dormakabas styrenhet 92 00 är en kraftfull styrenhet som uppfyller alla krav på moderna säkerhetskoncept. Den förvaltar och styr upp till 12 dörrar beroende på systemlösning. Via de digitala in- och utgångarna genomförs önskade tillträdesfunktioner respektive larmhantering.

Produktinformation

 • Styrenheten tar centrala eller lokala beslut.
 • För säkerhetsfunktionerna inom larm- och dörrhantering finns det flexibla och kraftfulla standardfunktioner tillgängliga. Styrenheten kan anpassas efter de flesta behov och den uppfyller de flesta krav som ställs.
 • Via de digitala in- och utgångarna kan alla typer av styrfunktioner och larmhantering hanteras.
 • Styrenheten installeras normalt i ett säkert område och är därmed skyddad mot manipulation och sabotage.
 • Till styrenheten kan 2 läsare och upp till 8 kompaktläsare 91xx  eller dörrstyrenhet 91 15 och 91 25 med tillhörande läsare anslutas, beroende på på systemlösning.
 • Styrenheten stöder CardLink och möjliggör på så sätt integrering av ej kabelbundna dörrenheter, till exempel digitala cylindrar.
 • RFID-standarderna LEGIC prime/advant och MIFARE Classic/DESFire stöds.
 • Styrenheten kan enkelt integreras i befintliga anläggningar.

Komponenter

Med hjälp av dormakabas utbyggnadsmoduler 90 30 och 90 31 kan man utöka befintliga installationer enligt kundens krav utan en omfattande kabeldragning. Utbyggnadsmodulerna används, om det krävs fler ingångar eller reläutgångar än det finns i styrenheten. Utbyggnaden sker genom att moduler helt enkelt sticks in i styrenheten. Därmed kan antalet ingångar för passagepunkter eller antalet reläutgångar utökas.

Användningsområden:

 • Utvidgad passagekontroll
 • Slusstyrning
 • Aktivering och inaktivering av larmanläggning
 • Hisstyrning
 • Övervakning av dörrar och fönster
 • Belysningsstyrning

Applikationer

Styrenheten kan hantera flera dörrar. Den kan aktivera inbrottslarm, inbrott och inbrottsförsök för att lagra och sända informationen vidare.

dormakaba access manager 92 00
EPD
dormakaba access manager 92 00

Hittar du inte det du letar efter?

Kontakta oss