Produktsammanfattning

Tack vare ny och modern sensorteknik (SensLib) får arkitekter och användare av den kompakta och eleganta Argus V60 en större frihet utan att ge efter på säkerhet, funktion eller design. Den nya sensortekniken i Argus V60 möjliggör hög säkerhet som tailgating med en kompakt design och ett djup på endast 240 mm. Argus V60 ger därmed, i synnerhet i fastigheter med begränsat utrymme, fler möjligheter att öka sitt skydd och samtidigt elegant integreras i vilken byggnad som helst.

Läsarenheterna kan installeras på samma sätt som på de andra versionerna i Argus produktsortiment. Speedgates från dormakaba ger möjlighet till en större frihet inom form, färg och funktion.

 • Sensorövervakad passagebredd upp till 1 000 mm ger tillträde utan hinder.
 • Variabel dörrbladshöjd på 990 mm upp till 1 200 mm (över golv)
 • Modulär, användaroptimerad placering av läsarenhet
 • Användning i utrymnings- och evakueringsutgångar med det certifierade utrymningssystemet SafeRoute
 • Tillförlitlig tailgating- och säkerhetssensorteknik, ytterligare utvecklad och i en ny kompakt design.
 • Särskilt kompakt design med ett fotavtryck på endast 180 x 240 mm
 • Sensor-monitored passage width up to 1000 mm enables barrier-free access.
 • Variable door leaf heights of 990 mm as well as 1,200 mm (top edge)
 • Modular, user-optimized reader installation
 • Use in escape and rescue routes with certified SafeRoute escape route system
 • Reliable separation and safety sensor technology, now further developed and in a new compact design.
 • Particularly compact design with a housing depth of only 240 mm

Produktinformation

Sofistikerad design för moderna tillträdessystem i en kompakt design – det är den nya Argus V60 speedgate.

Funktioner

Den nya Argus V60 anpassas till dess omgivande interiördesign och går att konfigurera i basfärgerna Cafe Cream, True White och Deep Black.

Konfigurationsmässigt, utöver de tre basfärgerna, kan du välja mellan olika färgkombinationer.

Argus V60 speedgate är, i kombination med utrymningssystemet SafeRoute, din eleganta utrymnings- och evakueringsutgång.

På samma sätt ger Argus V60 speedgate dig möjligheten till dubbelriktad tailgating, och därmed kan du övervaka passager i både inåt- och utåtgående riktning.

Sensor barrier Argus V60
Sensor barrier Argus V60
Sensor barrier Argus V60

Hittar du inte det du letar efter?

Kontakta oss