Produktsammanfattning

TS 99 dörrstängare med frisving-funktion erbjuder nästan motståndsfri öppning av branddörrar. Med frisving-funktionen rör sig dörren fritt som om den inte hade en dörrstängare monterad. Dörren garanteras att stängas säkert vid ett larm. Frisving uppnås redan med en dörröppningsvinkel på > 0° och är därför särskilt lämplig för dörrar vars öppningsvinkel är begränsad till t.ex. 90°. TS 99 dörrstängare är ett för barriärfria byggnader enligt den tyska industristandarden (DIN) 18040 eller den tyska industristandarden (DIN) SPEC 1104.

  • Frisvingfunktion från en dörröppningsvinkel på > 0°
  • Dörrbredder upp till 1250 mm
  • För enkel- och dubbeldörrar
  • Contur design

Produktinformation

För fritt rörliga eld- och rökdörrar och säker stängning vid brand

TS 99 FL dörrstängare i Contur-design är ett öppethållande system med en automatisk säkerhetsanordning som används som ett öppethållande system i kombination med ett röklarmsystem (dormakaba RMZ).
TS 99 FLR dörrstängare och TS 99 FLR-K dörrstängare används som en komplett lösning, d.v.s. ett öppethållande system med frisvingfunktion, inklusive ett röklarmsystem. I båda dörrstängarsystemen kan dörren flyttas fritt genom en automatisk säkerhetsanordning. Dörren låses säkert med dörrstängaren vid larm eller strömavbrott.

 

Barriärfri konstruktion

  • Dörrstängarvarianterna i TS 99-serien är lämpliga för barriärfria byggnader enligt den tyska industriella standarden (DIN) 18040. Frisvingfunktionen möjliggör nästan motståndsfri öppning och stängning av dörrar och kan även användas för preventivt brandskydd.
  • Contur-design
Door closer TS 99

Hittar du inte det du letar efter?

Kontakta oss