dKey skapar samverkan som ger stora effektiviseringsvinster

Det finns betydande besparingar att göra genom att investera i digitala låslösningar, särskilt om de integreras med några av de många tjänster som erbjuds på marknaden idag och kan handplockas för att bäst passa varje fastighet. Det är just detta som nu sker med det smarta digitala låset dKey från dormakaba. Genom partnerskap mellan dormakaba och proptechbolag som Unloc och Inlet öppnas möjligheter för intelligenta kombinationstjänster där låssystemet samverkar med exempelvis bokningssystem, larmhantering och energioptimeringstjänster.

– Målsättningen med att driva denna innovation och utveckla framtidens digitala ekosystem är att skapa tydlig affärsnytta för fastighetsägare kopplat till personalbesparing, energioptimering, högre säkerhet m.m., säger Tore Brænna, Head of Business Development EAD för Norden och Baltikum. Till helheten måste man då även räkna användarnyttan, att lås- och passersystem ger smidig access på ett sätt som förenklar vardagen och eliminerar tidskrävande och krångliga processer. Access ska vara en sömlös upplevelse.

Partnerskap som förenklar fastighetsförvaltning

Accessprodukter ska ses som ett sätt att koppla samman människor och platser, för större integrationsmöjligheter och så att informationen som insamlas kan användas för att skapa tjänster och funktioner i intelligenta byggnader. Just genom branschsamverkan skapas på så sätt tydliga mervärden för fastighetsägare.

– Exempel på den här typen av branschsamverkan är partnerskapet mellan dormakaba och proptechbolaget Unloc, säger Tore Brænna. Unloc tillhandahåller en mobilapp som fungerar som en digital nyckelknippa. Med denna kan fastighetsägare och användare ansluta olika leverantörers digitala lås. Unlocs användarportfölj supporterar dormakaba dKey, vårt osynliga digitala lås, så att kunderna erbjuds en långt smartare och smidigare nyckelfri tillvaro.

Lösningar som knyter ihop olika låsleverantörers produkter på det här sättet ger säkerhetsaktörer bättre möjligheter att konkurrensutsätta inköpen och sänka kostnaderna. 

– Samarbetet med Unloc innebär att våra kunder kan välja det digitala låssystem som passar bäst, utan att behöva förbinda sig till en enda leverantör. På det sättet bidrar vi tillsammans till utvecklingen av tillträdeskontrollösningar i Norden, förklarar Tore Brænna. Öppna plattformar och möjligheter till integration gör att fastighetsbranschen helt enkelt kan göra bättre affärer. För att möta den förändrade konkurrenssituationen och fortsätta driva branschen framåt behöver vi vara öppna för samverkan och innovation. Detta skapar mervärden för kunder och stärker konkurrenskraften på marknaden.

Bokning med automatiserad nyckelhantering

Ytterligare ett exempel på framgångsrik samverkan är dormakabas partnerskap med Inlet, en mångårig partner när det gäller passersystem. Med dKey som utgångspunkt har man tillsammans tagit fram en lösning som möjliggör helt automatiserad hantering av gästernas tillgång till semesterboenden. I flera projekt tilsammans har Inlet och dormakaba levererat lösningar som ger gästerna redan i samband med bokning en kod som ger tillträde till stugan, lägenheten, mötesrummet, tennisbanan och andra typ uthyrningobjekt när de anländer.

– Det är inte bara väldigt mycket bekvämare för besökarna, konstaterar Tore Brænna. Föreställ dig hur mycket resurser det sparar i avskaffad hantering av fysiska nycklar – minskad bemanning för ut- och inlämning, service, utryckningar, ersättning av borttappade nycklar och installation av nya låscylindrar som en direkt följd.

dKey ger osynlig digital flexibilitet

Med dKey får fastighetsförvaltare helt nya möjligheter att digitalt kontrollera access till fastigheter, samtidigt som användaren har valfrihet att använda digitala nycklar eller fysiska nycklar när man hellre vill. dKey är helt unikt på marknaden i att den digitala funktionaliteten kombineras med en vanlig låscylinder, så att låset även kan öppnas på traditionellt vis. Den digitala lösningen är helt dold inne i låskistan och påverkar inte utseendet på dörren över huvud taget.

– Vi säger att vår teknik är så smart att den inte syns. Du kan inte se från in- eller utsidan att det sitter ett digitalt lås i dörren. Och det är väldigt enkelt att använda. Slutkunden får en säker lösning som uppfyller alla normer och standarder gällande digitala och mekaniska lås. Det är enkelt för installatören att installera och driftsätta även i större projekt, säger Tore Brænna.

 

dormakaba dKey - Teknik så smart att den inte syns

dormakabas smarta hybridlås kan öppnas med fysisk nyckel eller med digitala nycklar som du administrerar i dKey Admin-appen i din telefon. Med appen kan du dela ut och hantera nycklar – också när du behöver ge någon tillfälligt tillträde till ditt hem.