Tirol Kliniken Hall, Österrike

Passersystem för frihet och säkerhet på en klinik för unga patienter

IM 65729 web-jpeg
Projekt i fokus

Rehabilitering i en säker och trygg miljö

Tirol Kliniken GmbH är det största vårdbolaget i västra Österrike. På senare år har företaget genomfört flera expansionsprojekt och för närvarande fokuserar man på sitt regionala sjukhus i Hall. Här har man nyligen öppnat en ny avdelning inom barn- och ungdomspsykiatrin för patienter i åldrarna 4 till18 år. Sjukhusethar som mål att främja snabb rehabilitering hos de unga patienterna och har skapat en välkomnande miljö som kombinerar smidig tillgänglighet med en öppen arkitektur.

 • Plats: Milser Str. 10, 6060 Hall, Tyrolen, Österrike

 • Färdigställt: 08/2021

 • Byggnadens ägare: Tirol Kliniken GmbH

 • Arkitekt: Arge Architekten Pontiller-Schweiggl

 • Officiell webbplats

Utmaningar

Hur kan vi skapaen flexibel fastighetsförvaltning med en övergripande passerlösning?

 • En övergripande lösning för passerkontroll på sjukhus och vårdinrättningar som kan användas på olika platser eller avdelningar

 • En säker miljö för patienterna

 • Genomgående barriärfri design

 • egistrering av arbetstider med enkel åtkomst för ledningsgruppen

 • Beröringsfria passerlösningar för olika utrymmen

 • Passerlösningar med individuellt programmerade tillträdesbehörigheter

IM 65741 web-jpeg
”Passerlösningarna från dormakaba uppfyller våra krav,främst tack vare deras höga anpassningsbarhet.

Jürgen Schreiber

Säkerhetschef på Tirol Kliniken

Detaljer

Samarbete för att uppfylla specifika säkerhetskrav

Onlinebaserat passersystem
Vårt onlinebaserade passersystem exos 9300 och den en integrerade lösning för närvaroregistreing, uppfyller de stränga säkerhetskraven.

Centraliserad tillträdeshantering
Det centraliserade passersystemet på Tirol Kliniken omfattar runt 15 000 mekaniska låscylindrar med vändbara nycklar och 37 tidsregistreringsterminaler (typ 97 00 och B-web 93 40). Dessutom ingår ca 1 700 tillträdestaggar och fler än 11 000 ID-kort med individuellt programmerade tillträdesbehörigheter för medarbetare.

Barriärfritt tillträde
Tillträde till utomhusområdena säkras med automatiska skjut- och specialdörrar av typen FFT FLEX Green för att garantera en enkelåtkomst för patienter och personal.

Beröringsfri passage med TouchGo-låssystem och elektroniska dörrlås c-lever Alla patientrum och funktionsrum är utrustade med TouchGo-låssystem och c-lever elektroniska dörrlås.Genom att använda en handhållen transponder kan de boende och personalen enkelt blippa mot låset för att låsa upp dörren.. Denna typ av beröringsfri tillträdeslösningl ingår i byggnadens öppna arkitektoniska koncept. När man tar bort transpondern från låset upphör behörigheten och dörren låses automatiskt.

Integrerat system för tidsregistrering
Enkel närvaroregistrering: medarbetarna loggar sina arbetstimmar på användarvänliga B-web 93 40-terminaler.

Vill du veta mer?