Royal Adelaide Hospital, Australien

Ökad tillgänglighet underlättar patientsamordningen och räddar liv

Reference The Royal Adelaide Hospital 01
Projekt i fokus

Smarta dörrar och barriärfri tillgänglighet för framtidens sjukhus

När man kommer in på Royal Adelaide Hospital är det lätt att glömma att man befinner sig på ett sjukhus. Stora fönster, enkelrum med eget badrum, konst på väggarna och en innergård för avkoppling gör att sjukhuset påminner mer om ett hotell. Denna princip är ledstjärnan för sjukvårdens framtid: en välkomnande miljö med människans återhämtning i fokus.

Med 800 bäddar och 40 operationssalar tar sjukhuset hand om 85 000 sjukhuspatienter och 400 000 öppenvårdspatienter varje år. Patientens väg mot tillfrisknande är avgörande i alla faser – och tillgänglighet är en del av en säker patientvård.

Utmaningar

Hur kan ett sjukhus säkerställa ett effektivt flöde för både patienter och personal?

  • Automatiska, beröringsfria dörrar säkerställer att kritiska utrymmen och sjänter på sjukhuset är tillgängliga inom två minuter

  • Barriärfria dörrlösningar erbjuder tillträde för personal, patienter och besökare vid alla tider på dygnet

  • Grundlig planering för att identifiera de åtkomstlösningar som uppfyller behoven.

  • Regelbundet underhåll för att hålla de automatiska slag- och skjutdörrarna iperfekt skick.

Reference The Royal Adelaide Hospital 01

Detaljer

Framtiden för hälso- och sjukvård

Teknik och design

Vid huvudentrén hälsas besökarna välkomna i ett ljust glasatrium i två våningar. Läkarna kan ta en paus på terrasserna medan patienter kan träna i hotellets takträdgårdar. Robotar levererar måltider, rena sängkläder och operationsinstrument genom anläggningen. Från avancerad teknik till effektiv design där patienten står i centrum: innovation förenar alla aspekter inom Royal Adelaide Hospital.

Hygien och tillgänglighet

Beröringsfria dörrar (främst till badrummen) utan dörrhandtag minimerar smittspridning. Automatiska slag- och skjutdörrar gör att patienter med kryckor eller i rullstol enkelt kan röra sig genom sjukhuset. Samma automatiserade dörrar skyddar patienter som inte själva kan röra sig säkert genom sjukhuset eller som annars kan försöka lämna anläggningen utan uppsikt.

Energieffektivitet och gröna utrymmen

Sjukhuset använder sig av grön teknik för att minska utsläppen av växthusgas med 50 % – exempelvis genom att installera energieffektiva lampor, optimera naturligt ljus och samla regnvatten. Automatiska skjutdörrar bidrar till en lägre energiförbrukning. Samtidigt möjliggör termisk isolering minskade energi- och uppvärmningskostnader och lägre CO2-utsläpp. Utomhus omgärdas sjukhuset av parkliknande omgivningar och gröna utrymmen med en yta på nästan fyra hektar där patienter och personal kan koppla av. Dessutom tillkommer fler än 70 innergårdar, terrasser och takträdgårdar.

Vill du veta mer?