Sjukhuset Limmattal, Schweiz

Ett sjukhus med skräddarsydd trådlös tillträdeskontroll

IM 105580 web-jpeg
Projekt i fokus

Optimerade flöden och tillträdesbehörigheter

På sjukhuset Limmattal i Schweiz erbjuds allmänsjukvård till över 77 000 patienter varje år. Flera byggnader är anslutna till de ljusa och rymliga innergårdarna, där integrerade passerlösningar säkerställer barriärfri rörlighet för personal, patienter och besökare. Samtidigt begränsas tillträdet till behörig personal för att förhindra smittspridning.

Utmaningar

Hur anpassar vi smarta, skalbara och integrerade passerlösningar till specifika krav?

  • Hög flexibilitet och enhetlighet mellan mjuk- och hårdvara för att skapa en skräddarsydd lösning

  • Kundfokuserad rådgivning för optimerad användning av produkter och lösningar

  • Samordning och styrning av personflöden – personal, patienter, besökare och leverantörer

  • Tillträdeskontroll till olika delar av sjukhuset för smidiga processer i vardagen

  • Flexibelt utnyttjade utrymmen och anpassad programvara

IM TS93GSR 105587 web-jpeg

Detaljer

Integrerat tillträde till sjukvårdslokaler

  • Systemet dormakaba exos 9300 samordnar tillträdesbehörigheter på olika platser.

  • Det modulära dörrstängarsystemet med glidskena erbjuder olika varianter för barriärfria lösningar.

  • Elektroniska beslagslösningar för efterfrågestyrd åtkomstkontroll på ytterdörrar eller dörrar med högre säkerhetskrav.

  • Beslaget c-lever air kan integreras i alla dormakabas lösningar och stödjer den senaste RFID-tekniken.

  • Kompaktläsaren 91 10 kan användas i alla passerlösningar.

Vill du veta mer?